Vil ha milliarder fra ministeren

SKOGN: Eierne av planene om et gasskraftverk på Skogn har igjen bedt regjeringen om å åpne statskassen. – Prosjektet har fått en ny start, sier olje- og energiministeren.

Saken oppdateres.

– Vi har nå en veldig konkret dialog med statsråden og departementet, sier Torbjørn Skjerve, adm. direktør i Nord-Trøndelag E-verk, som er en av aktørene i Industrikraft Midt-Norge (IMN), som igjen fremmer planene om å bygge et kraftvarmeverk på Skogn. Varmeverket skal lage elektrisk energi av gass og biomasse.

Planene om gasskraftverket har eksistert i mange år, men fordi det ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomt med investeringen på nærmere fire milliarder, er Skogn-prosjektet fortsatt en plan med konsesjon.

La frem skisse

Ønsket om statlig deltagelse ble lagt frem på et møte mellom IMN og olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp) i går. Skjerve vil ikke gå i detalj på hva og hvor mye IMN har krevd.

– Vi har lagt frem en skisse med de elementene som må på plass. Nå er det opp til regjeringen og statsråden å vurdere dette. Hvis de er positiv, vil vi utarbeide et mer detaljert forslag. Jeg har i mange år etterlyst en mer konkret dialog med staten for å få i gang gasskraftverket. Møtet vi nå har hatt er den mest konkrete situasjonen vi har hatt i denne saken, sier Skjerve.

I følge Skjerve går innholdet i skissen på forsyningssikkerhet, el-kraft-forsyning og CO2-håndtering.

Han antyder at det kan ligge utfordringer i forhold til EFTAs overvåkningsorgan ESA i en statlig subsidiering, men mener at det er mulig å komme rundt.

– Vi er i et kraftregime der det er helt nødvendig med statlige subsidier for å få på plass nye energiformer. Slik var det tidligere med vannkraftutbygging, og slik er det nå med gasskraftutbygging, mener Skjerve.

Motstand mot linjer

Motstand mot å bruke milliardbeløp på nye overføringslinjer mellom Vestlandet og Midt-Norge er en del av strategien bak det nye initiativet for å blåse liv i Skogn-planen.

– Samfunnsøkonomisk er det så mye bedre å bygge produksjonskapasitet for energi enn å bygge linjer, som ikke øker produksjonen med en eneste kilowatt. Det vil koste minst 1,5 milliarder med nye overføringslinjer. Det må være mye riktigere å bruke de pengene på ny kraftproduksjon. Dette er et prinsipielt spørsmål, og det blir selvsagt en tung sak for regjeringen, sier Torbjørn Skjerve.

Initiativet mot staten kommer etter at eierskapet i IMN har fått en sterkere lokal forankring. Elkem har redusert sin eierandel fra 50 til 10 prosent i selskapet. Norske Skog har kommet inn og overtatt denne andelen, slik at Norske Skog og NTE nå eier 40 prosent hver. Trondheim Energiverk eier de siste ti prosent.

– Ny start

– Det har vært et nyttig møte, der vi har fått presentert den nye eierstrukturen i Industrikraft Midt-Norge. De har fortalt hvordan de tenker i forhold til Skogn. Vi tenker nå å diskutere i fellesskap hvordan prosjektet skal realiseres, og jeg ser for meg at det blir jevnlige møter i tida framover, sier Odd Roger Enoksen.

– Er Skogn nå nærmere en utbyggingsstart?

– Det skal jeg være forsiktig med å si, men dette prosjektet har nå på mange måter fått en ny start, sier Enoksen. I oktober i fjor var energiministeren skeptisk da IMN kom til regjeringen og ba om penger. Nå er tonen fra olje- og energiministeren langt mer positiv.

– Ifølge Aftenposten skal du ha foreslått at regjeringen skal bidra med 1,6 milliarder kroner for å få bygget Skogn-kraftverket. Kan du bekrefte det?

– Jeg ønsker ikke å kommentere spekulasjoner om det som blir sagt i de interne diskusjonene i regjeringen.

– Så du kan verken bekrefte eller avsanne opplysningen?

– Jeg har ingen kommentar til det spørsmålet, sier Enoksen.

 
        
            (Foto: SCANPIX)

  Foto: SCANPIX

På forsiden nå