– Kraftkrisen må sendes ut på anbud

Faren for en alvorlig kraftkrise i Midt-Norge de nærmeste årene er nå så overhengende at NHO Trøndelag mener det må tas i bruk helt nye og utradisjonelle tiltak for å sikre nok strøm til folk og bedrifter.

Saken oppdateres.

– Send hele kraftkrisen ut på anbud til de store kraftprodusentene i Europa, og be de komme med forslag om hvordan de raskest og billigst kan sikre Midt-Norge nok kraft. Det ser ikke ut til at myndighetene klarer dette alene.

Det sier styreleder i NHO Trøndelag, Reidar Bye. Han er til daglig viseadministrerende direktør i Sintef. Tidligere jobbet han på Norske Skog.

Bedrifter kan forsvinne

Næringslivet i Trøndelag frykter at store og viktige bedrifter i landsdelen kan komme til å forsvinne i årene som kommer hvis ikke man snart sikrer nok strøm til konkurransedyktige priser. Reidar Bye kjenner ikke minst skogindustrien godt etter mange år som sjef på Fiborgtangen.

– En nøkkelbedrift som Södra Cell Folla i Follafoss er allerede ille ut med den kraftsituasjonen vi alt har. Men jeg er også alvorlig bekymret for viktige bedrifter som Elkem Thamshamn, Fesil Holla og ikke minst Norske Skog på Skogn. Forsvinner disse bedriftene, vil hele skognæringen i Midt-Norge havne i et ytterst alvorlig situasjon. Det har vi ikke råd til. Derfor må noe drastisk gjøres.

Kan ta flere år

– Det har gått over ti år siden forslaget om gasskraftverk på Skogn ble lansert. Kan vi vente i nye ti år?

– Egentlig har vi ikke tid i det heletatt. Vi er allerede på overtid. Husk det tar flere år å skaffe nok kraft. Det kan ikke gjøres i en håndvending.

Det formannen med støtte fra styret i NHO Trøndelag går inn for, er å innby store kraftprodusenter i Europa som Statkraft, svenske Vattenfall, tyske Eon og finske Fortum – for å nevne noen – til å komme med forslag til myndighetene om hvordan kraftutfordringen kan løses raskest og billigst.

Sentralt ansvar

– Dette er det mulig å få til når det gjelder de mobile gasskraftverkene. Jeg spør meg hvorfor dette ikke også bør være mulig når det gjelder den permanente strømforsyningen. Dette har ikke vært prøvd før i Norge, men situasjonen er så vanskelig at vi er nødt til å ty til utradisjonelle tiltak, sier Reidar Bye.

– Hvem er det som bør ta dette initiativet?

– Det er regjeringen og Olje- og energidepartementet som har et overordnet ansvar for kraftforsyningen i Norge. Det kan ikke myndighetene bare overføre til de private aktørene. Statnett og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har det operative ansvaret for at vi får nok strøm, bør være de som gjør jobben på vegne av regjeringen, sier Reidar Bye som i går sammen med resten av styret i NHO Trøndelag, deltok på NHOs store samling for småbedrifter, det såkalte Småtinget, på Hamar.

 
        
            (Foto: GEIR STAIB)

  Foto: GEIR STAIB

På forsiden nå