Miljøsjokk fra BP

Det britiske oljeselskapet BP vil bygge ut Skarv/Idun-feltet nord på Haltenbanken med en utbyggingsløsning som vil gjøre det mer eller mindre umulig å drive olje- og gassproduksjonen med elektrisk strøm fra land.

Saken oppdateres.

– Dette er en gedigen miljøskandale som vi kommer til å forfølge så langt vi bare kan. Dette kommer vi til å jobbe knallhardt med å få forandret når Stortinget skal avgjøre Skarv-utbyggingen, trolig i høst. Det sier en av landets fremste miljøforkjempere, Frederic Hauge i Bellona til Adresseavisen.

LES OGSÅ: – SKARVTOGET HAR GÅTT

Han og deler av den øvrige miljøbevegelsen er dypt rystet over at et oljeselskap kan legge fram forslag om en storstilt oljeutbygging som ikke gjør det mulig å elektrifisere produksjonsanlegget når den tid kommer at det blir mulig å hente strøm fra land. Dette skjer på et tidspunkt da det som kalles elektrifisering av norsk sokkel, har blitt et hett, politisk tema etter at regjeringen i vår la fram klimameldingen. Norsk sokkel står for mellom 25 og 30 prosent av de norske utslippene av klimagassen CO{-2}. Gassturbinene på Skarv vil slippe ut nærmere 400 000 tonn CO{-2} i året. Det er like mye som CO{-2}-utslippene fra 200 000 biler.

LES OGSÅ: STORTINGSPOLITIKERE RYSTET

– Dette er ikke mindre skandaløst at BP av alle selskaper legger fram et slikt prosjekt mens vi er midt inne i en debatt om elektrifisering av sokkelen. Det store flertall mener at vi må ha som mål at strømmen som skal drive oljeplattformene i fremtiden, må komme fra land, og da helst fra gasskraftverk med CO{-2}-fjerning. Dette er det viktigste og vesentligste bidraget Norge kan gjøre for å oppnå Kyoto-protokollen. Og mange ganger viktigere enn debatten om en eller flere flyreiser til Syden i året. Det sier Frederic Hauge som er opprørt over at BP som har vært en pioner i elektrifiseringen av sokkelen gjennom sitt Valhall-prosjekt, denne gangen har valgt det Hauge kaller eldgammel teknologi.

Hauge er også opprørt over at BP av alle ting har valgt å satse på det han mener er noen av de dårligste gassturbinene som finnes for å drive det kommende gasskraftverket på Skarv.

Produksjonsskipet bestilt

– Er det i det hele tatt mulig å gjøre noe med denne saken ettersom BP alt har bestilt et produksjonsskip hos et selskap i Sør-Korea, og utbyggingen egentlig er i full gang?

– Det kan ikke Stortinget og regjeringen ta noe hensyn til. BP leverte inn sin PUD (Plan for utbygging og drift) i sommer, og planen er verken behandlet av Oljedepartementet eller Stortinget. Ikke minst når det gjelder nye utbyggingsprosjekt må det være et ubetinget krav at det legges til rette for at de skal kunne drives med strøm fra land, sier Frederic Hauge.

Hauge får full støtte fra en annen miljøkjendis, Thomas Palm i miljøorganisasjonen Zero. Også han er sjokkert over at BP legger fram et utbyggingsforslag som vil umuliggjøre elektrifisering:

– Her har vi igjen et eksempel på at miljøhensynene kommer i andre rekke. BP bør velge et annet utbyggingskonsept, men jeg frykter for at det er for sent ettersom flere kontrakter allerede er inngått, sier Thomas Palm til Adresseavisen.Zero har gjennomført beregninger som viser at strøm ut til oljeplattformene fra gasskraftverk på land som har full CO{-2}-rensing, vil halvere CO{-2}-utslippene samtidig som det vil sikre den prekære kraftsituasjonen, blant annet i Midt-Norge.

 

-Toget er gått

Det britiske oljeselskapet BP kommer ikke til å trekke tilbake sitt forslag om utbyggingsløsning for Skarv/Idun. Det gjør pressetalsmann Jan Erik Geirmo i BP klart overfor Adresseavisen.

– Beslutningen om å bruke et produksjonsskip, en såkalt FPSO, er alt tatt, og vi kommer ikke til å endre på den. Produksjonsskipet er bestilt hos Samsung i Sør-Korea, og ingeniørarbeidene er i full gang, sier Geirmo.

– Hvorfor har ikke BP og partnerne valgt et konsept som gjør det mulig med å bruke strøm fra land når dette har blitt et så sentralt tema i hele den norske klimadebatten, og BP gjennom Valhall-prosjektet har vært en pioner nettopp på dette området?

– Vi har valgt den løsningen vi mener er best ut fra lønnsomhet og sikkerhet. Da kom vi til at en utbyggingsløsning som gjør det mulig med strømtilførsel fra land, ikke tilfredsstilte våre krav. Drift, økonomi og sikkerhet har vært det viktigste for oss.

– Utbyggingen av Skarv er ikke vedtatt verken av regjeringen eller Stortinget slik norsk lov krever. Likevel har dere for lengst inngått de viktigste kontraktene for Skarv?

– Kontraktene er selvsagt inngått med den forutsetning av at vi får godkjennelse for planene våre. Det er slik oljenæringen pleier å gjøre det. God kontakt med de rette myndigheter underveis i planleggingen gjør at vi føler oss rimelig sikre på at dette blir godtatt, sier Jan Erik Geirmo i BP, som synes det er merkelig at denne saken kommer opp mange måneder etter at det ble kjent hvilken utbyggingsløsning som ville bli valgt for Skarv/Idun.


 
På forsiden nå