Salmar tjente 2,3 milliarder i fjor

Hovedeieren, Witzøe-familien, får et utbytte på nesten en halv milliard kroner.

Gustav Magnar Witzøe (21) fikk i 2011 overført nær samtlige aksjer fra faren, Salmar-gründer, Gustav Witzøe. For 2013 får de et utbytte på nesten en halv milliard kroner. 

Saken oppdateres.

Oppdrettsselskapet på Frøya fikk et overskudd før skatt på 2,3 milliarder kroner i fjor. Det er rekordhøyt, og 1,7 milliarder bedre enn i 2012.

- Vi er fornøyde med resultatet, men er bevisst på at dette i stor grad skyldes et sterkt marked og gode laksepriser. Det er fremdeles biologiske utfordringer knyttet til PD og lakselus, med de kostnadskonsekvenser det har, sier konsernsjef Leif Inge Nordhammer  i Salmar i en børsmelding fra selskapet.

LES OGSÅ: Witzøe vant skattekrigen

900 millioner i utbytte

Salmar hadde 6,25 milliarder kroner i driftsinntekter i fjor, og det er vel to milliarder mer enn i 2012.

Rekordinntjeningen i Salmar gjør at styret i selskapet innstiller på et utbytte på åtte kroner per aksje. Det betyr at vel 900 millioner kroner skal fordeles blant aksjonærene. Hovedaksjonær er Kverva AS, som eies av Salmar-gründer Gustav Witzøes familie. Med en eierandel på 53,4 prosent betyr det at de får et utbytte på nesten en halv milliard.

«Etter styrets vurdering er Salmars finansielle kapasitet for videre vekst sterk», står det meldingen.

LES OGSÅ: Salmar og RBK med gigantavtale

Nordhammer tilbake

De tre siste månedene i fjor steg den gjennomsnittlige lakseprisen med 55 prosent sammenlignet med samme periode året før. I fjerde kvartal var driftsinntektene på 1,8 milliarder kroner, rundt 500 millioner mer enn i samme tidsrom i 2012.

Regnskapet for fjerde kvartal i fjor er det første konsernsjef Leif Inge Nordhammer legger frem, etter at han igjen tiltrådte som ny konsernsjef i Salmar fra 20. januar 2014. Nordhammer var konsernsjef i Salmar i 15 år frem til juni 2011.

LES OGSÅ: Gjør comeback i Salmar

Venter begrenset vekst

Fiskesykdommen PD og lakselus gjør at selskapet beskriver driften som utfordrende, men variasjonene mellom de ulike regionene er stor.

«I segmentene Midt-Norge og Rauma preges driften og lønnsomheten fremdeles av håndtering av PD-relaterte utfordringer, i tillegg til at lakselus er en økende utfordring i begge områdene. I segment Nord-Norge er lønnsomheten tilbake til historisk høye nivåer», skriver Salmar i børsmeldingen.

LES OGSÅ: Witzøe er rikere enn Reitan

Basert på anslag for stående biomasse ved utgangen av 2013, venter Salmar en begrenset vekst i det globale tilbudet av atlantisk laks i år. Selskapet beskriver etterspørselen som god i alle selskapets kjernemarkeder, og forventer å slakte 133 000 tonn i Norge i 2014. I Norskott Havbruk (Scottish Seafarms) forventer de å slakte 25 000 tonn.

Salmar
  • Årsresultat 2013 i millioner kroner. (Tall for 2012 i parentes):
  • Driftsinntekter: 6246 (4205)
  • Driftsresultat: 1950 (639)
  • Resultat før skatt: 2322 (609)
På forsiden nå