Vind kan gi mer olje

En kommende vindpark på Frøya kan bli redningen for fortsatt oljeproduksjon på Draugen-feltet på Haltenbanken, om lag ti mil nordvest for Frøya.

Saken oppdateres.

Adresseavisen kjenner til og får bekreftet at det har vært møter mellom Norske Shell og de to trønderske kraftselskapene, Trønderenergi og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) vedrørende om man om noen år kan bruke strøm fra en kommende vindmøllepark på Frøya til å drive Draugen-plattformen. Draugen går om få år tom for gass, og Shell må finne andre energibærere som kan drive plattformen.

I dag drives Draugen som alle andre oljeinstallasjoner utenfor Norge, av elektrisk strøm, produsert på gasskraftverk på plattformen ettersom gass i større og mindre mengder kommer opp fra oljebrønnene. På Draugen vil dette ta slutt om fem-seks år, og Shell har derfor satt i gang arbeid for å finne nye strømkilder.

Ett av de mest spennende prosjekter de har satt i gang, er å bruke vindkraft. I så fall blir dette første gang i Norge at det brukes fornybar energi til å utvinne fossil energi.

Når vindkraft fra Frøya er interessant for Shell, så skyldes det at Frøya ligger nærmere Draugen-plattformen enn de fleste andre punkter i Midt-Norge. Det må i så fall legges en strømkabel ut til Draugen fra en fremtidig vindpark. En slik strømkabel kan senere brukes til å forsyne andre oljeinstallasjoner fra land med elektrisk kraft.

Ingen konsesjon i sikte

Trønderenergi og NTE har for lengst sendt søknad om å få bygge Frøya Vindpark, men søknaden er ennå ikke ferdigbehandlet hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Avdelingsdirektør Bjørn Wold i NVE som er ansvarlig for all konsesjonsbehandling, sier til Adresseavisen at konsesjonssøknaden neppe er ferdigbehandlet før over nyttår fordi NVE nå prioriterer vindkraftprosjekter lavere enn før.

Frøya Vindpark er også blant de mest kontroversielle prosjektene som er lansert i Midt-Norge, men en folkeavstemning for to år siden viste likevel at et flertall i kommunen støttet vindparken. Blir det gitt konsesjon, må man regne med at avgjørelsen blir anket.

Vindkraft regnes i dag som lite lønnsomt med de statlige støtteordninger som finnes. En avtale om å bruke strømmen på Draugen, kan gi en høyere strømpris, og dermed gjøre prosjektet mer lønnsomt.

Vindkraft til Draugen er bare ett av flere energiprosjekter som Norske Shell har til vurdering. Mest aktuelt er det for Shell å kjøpe gass fra andre gassfelt i nærheten og fortsette med gasskraftproduksjonen på plattformen. Også kjøp av strøm fra Statkraft vurderes. I så fall må strømmen hentes fra det åpne markedet, og dermed kan kraftsituasjonen i Midt-Norge bli enda mer anstrengt.

Draugen vil trenge et strømbehov på rundt 50 megawatt (MW). Det utgjør et årlig strømforbruk på 300 gigawattimer (GWh) som er strøm nok til å forsyne 15.000 husstander. En vindpark på Frøya skal etter planene kunne produsere fire ganger så mye strøm som dette.

 
        
            (Foto: STATOIL)

  Foto: STATOIL

På forsiden nå