– Viser at næringen har blikket langt frem

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) roser Salmars planer for havbasert oppdrett.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker innledet på FHLs årskonferanse i Trondheim onsdag. 

Saken oppdateres.

Oppdrettsselskapet Salmar på Frøya har lagt frem planer om å bygge en nedsenkbar stålrigg med en diameter på 110 meter og en høyde på 67 meter, som kan romme opptil åtte ganger mer laks enn en tradisjonell merd.

Anleggene skal også tåle bølgehøyder på opp til ni meter, og dermed kan oppdrettsvirksomheten tas lengre til havs enn det som er mulig med tradisjonell teknologi.

– Må investere

Da fiskeriminister Elisabeth Aspaker innledet på årskonferansen til Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening i Trondheim onsdag, understreket hun at fremtidig vekst er avhengig av næringens vilje til å investere for å få bukt med lakselus og rømming. Det er nettopp det Salmar tror de vil oppnå med sine nye anlegg.

Aspaker er skeptisk til om havbasert oppdrett vil realiseres de neste fem til ti årene, men sier det er nødvendig hvis laksenæringen skal nå målene om en femdobling av produksjonen.

– Dette viser at næringen er kreativ og innovativ og har blikket langt frem, sier Aspaker.

Salmar har lagt bruk av de nye anleggene til grunn, når de har søkt på såkalte grønne konsesjoner der rømningsrisiko og lakselusproblematikk skal reduseres vesentlig.

– Er det slike prosjekter næringen må gjennomføre for å kunne vokse?

– Ja, det tror jeg. Hvis vi virkelig skal ta femgangen på næringen, så er det ikke tvil om at vi må lete etter andre konsept enn de vi ser i dag, sier hun.

Varsler stortingsmelding

Regjeringen starter nå arbeidet med en stortingsmelding om havbruk, og Aspaker sier at de ønsker å legge til rette for forutsigbar og bærekraftig vekst.

Meldingen vil både ta for seg hvordan næringen ny produksjonskapasitet skal tildeles, og om nye konsesjoner skal tildes gjennom auksjoner eller ved hjelp av fastpris.

– Vi skal erstatte dagens system med runder med skjønnsmessige vurderinger med ujevne mellomrom, sier Aspaker.

På forsiden nå