By på eiendom med telefonen

I dag lanserer Norges Eiendomsmeglerforbund applikasjonen som gjør at du kan legge inn godkjent skriftlig bud på eiendom via smarttelefonen din.

Budrunde på mobilen. 

Saken oppdateres.

Bud-app'en kommer som en følge av de nye reglene om skriftlighet for bud ved kjøp og salg av eiendom.

De nye reglene trådte i kraft ved nyttår. Tidligere var det nødvendig med skriftlighet bare ved første inngitte bud. Nå skal all kommunikasjon mellom megler, selger, budgiver og andre skje skriftlig. Alle som driver eiendomsmegling skal bare formidle bud, avslag og aksepter som er gitt skriftlig.

Også elektroniske meldinger som SMS og epost som kan lagres på betryggende og oppfyller kravet til skriftlighet, kan brukes, og Norges Eiendomsmeklerforbund (NEF) har utviklet en spesial-app til formålet.

Budrunder.no

NEF kaller app'en «Budrunder», og lanserer den med slagordet «Sikker og rask budgivning, helt enkelt».

Denne app'en er kjedeuavhengig, og målet er at alle som driver i bransjen skal åpne for at informasjon om eiendommer kan hentes automatisk fra FINN.

Av de som foreløpig har inngått avtale for app'en, er Eie eiendomsmekling den største kjeden.

–Vi er positive til en felles budløsning for bransjen, da det er en stor fordel for forbrukeren å ha kun en app å forholde seg til. Vi ønsker at alle aktører skal ta i bruk denne for å unngå forvirring for en potensiell budgiver i kjøps-posisjon, sier daglig leder Tom Henrik Jacobsen i Eie.

Enkel prosedyre

Den som laster ned app'en kan skritt for skritt registrere seg, søke opp eiendommen man ønsker å by på og legge inn bud. Man kan også legge inn blant annet varigheten på budet, ønsket overtakelsesdato og tegne boligforsikring.

På forsiden nå