Utbyttekutt i Trønderenergi

24 sørtrønderkommuner får 65 millioner kroner mindre å rutte med enn i fjor.

Ny kurs. Lave strømpriser og store planlagte investeringer i Trønderenergi har tvunget konsernsjef Ståle Gjersvold til å endre kurs, og blant annet gjennomføre et kostnadskutt på 100 millioner kroner i året. Eierkommunene betaler sin del av regningen i form av redusert utbytte.  Foto: Glen Musk, ADRESSEAVISEN

Saken oppdateres.

I fjor fikk de 24 eierkommunene i Trønderenergi utbetalt 165 millioner kroner i aksjeutbytte. I år blir utbyttet barbert til 46,75 millioner, går det fram av Trønderenergis årsrapport for 2013, som ble publisert tirsdag.

I tillegg får kommunene godskrevet renter på et evigvarende lån på 850 millioner kroner til Trønderenergi. Renter og utbytte for regnskapsåret 2013 utgjør til sammen 100 millioner kroner.

Eiere på flukt

Etter flere år med romslige utbytter, vedtok Trønderenergi en helt ny utbyttepolitikk i fjor. Resultatet er at Trønderenergi får beholde en større del av overskuddet, slik at selskapet settes i stand til å gjennomføre tung investeringer i vindkraft, kraftledninger og annen infrastruktur.

Baksida av medaljen er at eierkommunene får vesentlig mindre å bruke på skole, eldreomsorg og andre velferdstiltak, i hvert fall i overskuelig framtid. Det har ført til at kommuner som Holtålen, Agdenes, Rissa, Malvik og Snillfjord har varslet at de vil selge hele eller deler av sin aksjebeholdning i Trønderenergi.

Bystyret i Trondheim takket nylig nei til å overta aksjeposten, som ville økt Trondheims eierandel i Trønderenergi fra 10 til 24 prosent.

Nedbøren uteble

Lavere kraftproduksjon enn vanlig ga et vesentlig lavere overskudd fra den ordinære driften i Trønderenergi 2013, men salget av bredbåndsleverandøren Loqal reddet stumpene. Salget ga en ekstraordinær gevinst på 187 millioner kroner, slik at sluttresultatet etter skatt endte på 246 millioner. Det er 74 millioner kroner mindre enn i 2012.

Til sammen produserte Trønderenergi 1,655 milliarder kilowattimer strøm i fjor. Det er nesten en halv milliard lavere enn produksjonen i et normalår. Hovedårsaken er mindre nedbør enn normalt, samt at Trøndernergi har valgt å holde tilbake mye vann i magasinene.

På forsiden nå