Vanneventyr blir virkelighet

Byggestart nærmer seg for Aqualyngs desidert største prosjekt hittil: et avsaltingsanlegg som skal forsyne deler av Karachi med ferskvann. 1,2 milliarder kroner skal investeres.

Saken oppdateres.

Det er en avtale om salg av vann Aqualyng har inngått med Karachi Water & Sewage Board. Dette betyr at Vanvikan-selskapet skal finansiere, bygge og drive det planlagte, rekordstore avsaltingsanlegget i Hawk’s Bay, vest for Pakistans største by. På 40 år har innbyggertallet i Karachi vokst fra to millioner til 14–15 millioner.

Kontrakten Aqualyng og den pakistanske kunden formelt har signert, handler om daglige vannleveranser på 114¿000 kubikkmeter. Men etter sterke henstillinger fra Karachi har Aqualyng nå i høst vurdert og er innstilt på å bygge et anlegg med dobbelt så stor kapasitet. Døgnleveransene vil dermed nærme seg det tredobbelte av gjennomsnittsforbruket i Trondheim kommune. En slik utvidelse betyr at prislappen på Karachi-anlegget stiger fra snaut 700 millioner til ca. 1200 millioner kroner.

Vann nok til én million

Ettersom pakistanere flest bruker mindre vann enn for eksempel nordmenn, og hvis hele døgnvolumet på 228.000 kbm gikk til husholdninger, ville det planlagte Aqualyng-anlegget dekke forbruket til ca. en million mennesker. Men det er på det rene at anlegget også skal forsyne industri i Karachi. Den hurtigvoksende, kaotiske storbyen har i de senere årene lidd under vannknapphet.

–¿Dette prosjektet har helt andre og større dimensjoner enn noen av de 14 avsaltingsanleggene vi hittil har levert eller er i ferd med å bygge, sier adm. direktør Per Kosberg i Aqualyng AS til Adresseavisen.

Det er dette selskapet som skal stå for byggingen av Karachi-anlegget, og som skal inngå kontrakter med leverandører og entreprenører. Selve vannsalget skal Aqualyng Holding ta seg av.

Aqualyng har forholdsvis pengesterke eiere som Staur Holding (46 prosent), Lyng Gruppen (37 prosent) og Aqua Venture (trondheimsselskapene Motor Trade Eiendom & Finans, Kjeldsberg Gruppen, SpareBank 1 Midt-Norge, Tinbuen, Bernhard Brekke) med 17 prosent. Men for å finansiere megainvesteringen i Karachi, må det lånehjelp til både fra lokale banker, Verdensbanken og spesielle utviklingsbanker. Denne siden av saken jobbes det med nå.

To års byggtid

Samtidig er Aqualyng opptatt med å få på plass diverse formaliteter. En miljøstudie er for eksempel under utarbeidelse og må godkjennes av pakistanske myndigheter før byggingen av avsaltingsanlegget kan ta til. Byggetiden er beregnet til to år.

– Helt knirkefritt har samarbeidet med Karachi-byråkratiet ikke gått, men i det store og hele vil jeg si det har fungert bra hittil, sier Kosberg.

Avkastning av investeringen får Aqualyng egentlig ikke før vannleveransene kommer i gang. Da blir det månedlige oppgjør etter en avtalt pris per kubikkmeter ferskvann. Mellom fem og åtte-ni kroner skal være vanlig prisnivå.

Arbeidsstokken i Aqualyng teller for øyeblikket 15 personer, men er i rask vekst og vil om kort tid passere 20. Mer og mer internasjonalt blir avsaltingsmiljøet i Vanvikan også: Cuba, Spania, Marokko, Palestina og USA er allerede representert.

Drypp på mange

– På engineering-siden samarbeider vi med Aker Kværner og et spansk selskap. Og selvsagt blir pakistanske partnere trukket inn, sier Kosberg. Aqualyng trekker dessuten høyteknologiske veksler på NTNU og Sintef. Hallvard Ødegaard, professor i vann- og miljøteknikk, har en rolle som fast rådgiver for selskapet.

Når det kommer til fysisk realisering av avsaltingsanlegget i Karachi, vil oppdragene mest sannsynlig bli fordelt mellom norske og utenlandske leverandører og entreprenører. Aker Kværner Verdal er tidligere nevnt som høyaktuell i en slik sammenheng. Andre teknobedrifter i Trøndelag er også invitert til å melde sin interesse. Men betydelige oppdrag vil ventelig gå til pakistanske aktører.

Et anlegg som skal levere 228.000 kbm i døgnet, vil bestå av ti-tolv moduler eller linjer, og kommer til å ruve i terrenget. Tomta ligger noen få hundre meter fra strandlinjen. Sjøvann skal hentes fra ca. ti meters dyp et par kilometer ut fra land. Før avsalting blir vannet grundig renset. Ferdigvaren – gullende rent vann – vil bli pumpet i rørledninger til et tankanlegg inne i Karachi. Der avslutter Aqualyng sin del av forsyningsjobben. Distribusjonen videre besørges av lokale instanser.

 
På forsiden nå