Regjeringen vil bruke mer oljepenger

Finansminister Siv Jensen (Frp) plusser på oljepengebruken med 1,9 milliarder kroner i år. Det er likevel en liten reduksjon målt mot handlingsregelen.

Finansminister Siv Jensen vil bruke 2,8 prosent av oljefondet i år. 

Saken oppdateres.

Den samlede oljepengebruken for 2014 anslås til 140,9 milliarder kroner. Det er 1,9 milliarder kroner mer enn det som ble lagt til grunn da årets statsbudsjett ble vedtatt i fjor høst.

Samtidig vokser fondet. Den forventede avkastningen for 2014 øker med 6,8 milliarder kroner. Høyre/Frp-regjeringen kan dermed senke oljepengebruken målt etter handlingsregelen og samtidig tillate seg å bruke mer penger.

Sparer 5 milliarder mer

Handlingsregelen begrenser det årlige uttaket – over tid – til 4 prosent av oljefondets samlede kapital. For 2014 vil Norge bruke 2,8 prosent – noe som er 0,1 prosentpoeng mindre enn det ble lagt opp til i fjor høst.

Regjeringen bruker dermed litt over 60 milliarder kroner mindre enn det handlingsregelen åpner for. Det betyr en økt sparing på nær 5 milliarder kroner sammenlignet med det salderte statsbudsjettet.

Mindre inntekter

Statens utgifter øker med om lag 1,1 milliarder kroner, mens inntekter og avgifter er økt med 2,1 milliarder kroner.

Det faktum at stadig flere kjøper avgiftsvennlige elbiler svekker statens inntekter og påvirker budsjettbalansen direkte.

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsendringer beløper seg samlet til 165 millioner kroner i reduserte inntekter for staten – med en årseffekt på 140 millioner kroner.

Uendret vekst

Veksten i fastlandsøkonomien anslås til å bli rundt 2 prosent både i år og neste år. Det er på linje med veksten i fjor, men noe lavere enn det Høyre/Frp-regjeringen la opp til da de endret på budsjettforslaget fra den avtroppende rødgrønne Stoltenberg-regjeringen i fjor høst.

Likevel antas det at sysselsettingen vil fortsette å vokse noe, og ledigheten ventes å holde seg på et nivå som er under gjennomsnittet for de siste 25 årene.

Ganske godt

Jensen har varslet at det ikke blir store endringer i regjeringens første reviderte budsjett.

– Norsk økonomi går ganske godt. Sysselsettingen er høy og arbeidsledigheten lav. Da påkaller ikke det de store endringene nå, sa Jensen til NRK onsdag morgen. 

På forsiden nå