Tvinger gassrør til Skogn

To av Senterpartiets fremste politikere, Lars Peder Brekk og Ola Borten Moe, har fått nok av at oljeselskapene ikke sikrer nok gass til Midt-Norge.

Saken oppdateres.

Nå setter de foten ned og krever stopp i all gasseksport fra nye felt utenfor Midt-Norge før det er sikret gass til overkommelige priser slik at gasskraftverket på Skogn kan bygges.

Det er høyst oppsiktsvekkende at to av Senterpartiets fremste politikere går ut med et såpass konkret krav av en type som aldri har vært reist før. Brekk er nestleder og parlamentarisk leder. Borten Moe er leder i næringskomiteen på Stortinget. Partileder Åslaug Haga er landets fremste forvalter av våre olje- og gassressurser i stillingen som oljeminister.

Regner med tilslutning

Brekk og Borten Moe presiserer at utspillet kommer fra dem to, men som Borten Moe sier til Adresseavisen: - Det vil forbause meg mye om ikke regjeringen - og dermed også oljeministeren - ikke støtter et utspill som dette. Dette er god Sp-politikk og i tråd med partiets tradisjoner, sier de to Sp-politikerne som representerer hvert sitt Trøndelags-fylke.

Utspillet kom på oljekonferansen som Oljeindustriens Landsforening (OLF) hadde på Stjørdal i går der OLF inviterte til det de kaller et dialogmøte mellom politikere og oljeindustrien.

Selv om det er politikernes ansvar til syvende og sist å bestemme hvordan vi skal forvalte våre gassressurser, så har ulike regjeringer og stortings-flertall i alle år nærmest unisont godtatt de løsninger på store utbyggings- og rørledningsprosjekt som oljeselskapene selv har foreslått.

Fulle gassrør

Det er i dag to rørledninger som fører gass fra felt utenfor Midt-Norge. Det ene er Åsgard Transport, som frakter gassen fra de mange feltene på Haltenbanken og Norskehavet. Åsgard Transport vil også ta med gass fra Skarv/Idun-feltene når de kommer i drift om noen år. Dermed er dette røret fullt for mange år framover. Det andre gassrøret er Langeled som fører gassen fra Ormen Lange-feltet til Storbritannia. Også det røret er fullt.

Skal nye funn utbygges på Haltenbanken og Norskehavet, trengs det nye gassrør. Det hadde oljeselskapene og det statlige gassrørselskapet Gassco tenkt knyttet til utvikling av gassfeltet Troll. Den planen sa imidlertid Åslaug Haga nei til i forrige måned. Et nytt gassrør er derfor nødvendig om nye funn som Victoria og Onyx kan bygges ut.

Nei til eksport

Nå krever altså Lars Peder Brekk og Ola Borten Moe at først må selskapene sørge for gass til Skogn før de kan tenke på noen ny rørledning. - Det er overordentlig viktig at vi får bygd ut Skogn, og da er det vårt ansvar å sikre at de får den gassen de trenger. Derfor vil vi si nei til enhver langsiktig gassavtale for nye felt på Haltenbanken/Norskehavet før en langsiktig gassavtale med Skogn er på plass, slår de to Sp-toppene fast.

- Er ikke dette en helt ny linje i norsk oljepolitikk der oljeselskapene hittil stort sett har fått det som de vil?

- Vi må bruke makt når det er nødvendig. Her er det mest snakk om vilje. Det er så lite gass som skal til i den store sammenhengen at dette bør oljeselskapene klare, sier Lars Peder Brekk og Ola Borten Moe.

 
        
            (Foto: ARNE SELLÆG)

  Foto: ARNE SELLÆG

På forsiden nå