Polaris Media reduserer bemanningen ytterligere

Polaris Media, som blant annet eier Adresseavisen, skal kutte med 100 millioner kroner i 2015 og 2016.

Som ventet må Polaris Media i likhet med andre mediehus kutte kostnader enda mer. 

Saken oppdateres.

Det melder konsernsjef Per Axel Koch i en pressemelding.

For å oppnå 100 mill. i nye tiltak i 2015-2016, vil det være behov for ytterligere bemanningsreduksjon. Omfang og tiltak for å gjennomføre dette vil bli avklart i den videre prosessen, heter det.

Taper annonseinntekter

Det vises til at konsernet over tid har levert god og konkurransedyktig lønnsomhet sammenlignet med tilsvarende medievirksomheter, men at med forsterket nedgang i annonseinntektene på papir fra og med fjerde kvartal 2013, er lønnsomheten satt under et betydelig press.

Også andre papirbaserte inntekter som brukerinntekter og trykkeriinntekter har også en økt nedgang. På bakgrunn av denne utviklingen er det fra starten av året iverksatt beredskapsplaner med forventet effekt på om lag 40 millioner kroner i 2014.

Må øke digitale inntekter

Den viktigste driveren for langsiktig lønnsomhet er å sikre sterk digital inntektsvekst, sier Koch. Gjennomføring av det digitale strategiarbeidet er derfor den viktigste prioriteten i konsernet.

- I mars-mai mener vi å se en effekt av dette arbeidet ved at veksttakten i digitale annonseinntekter har løftet seg til et nivå på om lag 20 prosent. Med de mange digitale initiativ i samtlige mediehus, har vi tro på at veksttakten i digitale annonseinntekter kan økes ytterligere. Innføring av digitale av betaltløsninger på nett i flere av mediehusene vil kunne øke digitale brukerinntekter betydelig, sier Koch.

Adresseavisen lanserte sin betaltløsning 18. juni.

Flere tiltak på gang

For å sikre løpende økonomisk utviklingskraft, må kostnadene ytterligere reduseres og tilpasses nye produksjonsmønstre, slik at ressurser i enda større grad prioriteres mot digitale satsninger.

Polaris Media vil iverksette nye resultatforbedrende tiltak med helårseffekt på 50 millioner kroner i både 2015 og 2016, med en samlet effekt på 100 millioner. Sammen med andre allerede iverksatte tiltak, innebærer dette at resultatforbedrende tiltak i størrelsesorden 175 millioner gjennomføres i perioden 2015-2016, opplyser Koch.

På forsiden nå