Riga – trønderbyen i øst

Trøndersk næringsliv har vært med på å forme Riga fra trist østblokkby til en vestlig storby. Nå skal trøndersk kapital med Ebo i spissen forme byen videre for over en milliard euro. Sentralt står utvikling av byens flyplass.

Saken oppdateres.Latvias hovedstad har det siste året blitt en populær helgedestinasjon for trøndere. Men for norsk og trøndersk næringsliv har byen vært attraktiv siden midten av 90-tallet.

I dag er det rundt 250 norske foretak i Rigas bybilde, og ikke minst er Narvesen synlig. Kioskkjeden som nå eies av Reitan, kom til Latvia da landet var fri fra sovjetrussisk okkupasjon og manglet alt.

– Jeg gikk gatelangs for å se hvor folk gikk, slik at vi kunne finne gode lokaliteter. Det fantes ikke kart, minnes Petter Lundeby.

Først med pølse

I 1996 sendte Narvesen ham til Riga for å etablere kiosker. 10 år senere har byen flere Narvesen-kiosker enn Oslo – 117 i tallet.

– Vi var de første som introduserte pølse i lompe i Riga. Jeg husker vi hadde pølsepapir med oss på flyet, ler Lundeby.

Reitangruppen etablerte også en av de første kosmetikk-kjedene i byen, og var først ute med skikkelig pizza. Konsernet startet en kafékjede som solgte Peppes Pizza i et hjørne.

– Jeg er jo litt stolt over at jeg har fått være med å kle opp byen. I dag er jo Narvesenskiltet en svært sentral del av Riga, sier Lundeby, som hoppet av Reitan-systemet i 2003 for å starte for seg selv.

Framtiden er trøndersk

Nå er et annet trønderselskap kommet på banen i Riga. Ebo-gründer Roger Eide solgte halvparten av Ebo til familien Østhus sitt Staur Holding og flyttet til Riga.

Nå er selskapene Ebo Eiendom, Ebo Estade og Ebo Baltic involvert i syv store prosjekter som igjen vil endre Rigas bybilde.

– Det er et omfattende marked her. Når jeg ser alt som skulle vært gjort, er jeg ikke være redd for å gå arbeidsledig, sier Roger Eide.

Vi besøker ham på kontoret hans i Terbates gate, som for å understreke byens utvikling har gått fra å være en støvete bilgate, til en fancy shoppingate. I lokalene jobber åtte ansatte med å gjennomføre en kjempesatsing: I løpet av de neste 12-15 årene skal Ebo med partnere bygge for over en milliard euro i Riga – eller over åtte milliarder norske kroner.

Ny flyplass

Hovedprosjektet er «Riga Businesspark» rundt Riga lufthavn. Latvias myndigheter ønsker å utvikle dagens beskjedne flyplass til en internasjonal «hub» mellom Asia og Europa, og utlyste en konkurranse som EBO vant. Her vil Eide sammen med Petter Lundeby over det neste tiåret og dersom markedet er bra, bygge tre-fire hoteller, et tyvetalls shopping- og kontorbygninger, og et multifunksjonelt Expo-senter og store arealer for kortidsparkering.

Prosjektet er alene kostnadsregnet til 800 millioner euro, og byggestart for første byggetrinn, en kontorbygning, skjer i mars. Neste steg er korttidsparkering og et hotell, alt til en halv milliard kroner.

I tillegg vil Ebo utvikle seks større boligprosjekter dersom markedet tillater det, alt fra leilighetsprosjekt på en kremlokalisering ved Daugava-elven midt i bykjernen, til rekkehus utenfor byen.

Til sammen kan Ebo utvikle 800.000 kvadratmeter med eiendommer om de ønsker. Det tilsvarer 20 City Syd-sentra.

Reduserer risiko

– Vi vil dele totalprosjektene opp i enkeltprosjekter og selge før vi går videre. Slik reduserer vi risiko, samtidig som vi kan sette egenkapital inn på neste prosjekt, forteller Eide, som ser for seg en tidshorisont på 12-15 år før alt er ferdig.

– Eiendomsmarkedet i Riga har kjølnet litt, så vi har skyvd de tyngste prosjektet ut i tid. Men indrefilet-områdene, som leilighetskomplekset ved Daugava og flyplassen, går for fullt, sier Eide.

De lokale bankene deltar i finansieringen. På flyplassprosjektet har Ebo så langt gått inn med 80 millioner kroner i egenkapital.

– Vi er stolte over å få sette preg på flyplassen. Det blir hovedinngangen til Baltikum i framtiden, sier Eide.

Voldsom vekst

Latvia har hatt Europas høyeste økonomiske vekst de siste årene. Men nå viser økonomien tegn til overoppheting og inflasjonen er høy. Myndighetenes mottiltak har ført til stopp i boligmarket. Men Eide er ikke bekymret.

– Jeg tror økonomien kjøles ned og at vi ser en midlertidig stopp. Det er fortsatt underskudd på boliger i Riga og manko på A-klassekontorer. Og vi er i den posisjon at vi kan dele opp prosjekter og ikke slippe alt ut på markedet med en gang. Vi tar ikke risiko før vi vet at vi kan selge eller leie ut. Dessuten tar leiemarkedet seg betydelig opp nå, sier Eide.

– Hva synes du om at du skifter ham på en hel by?

– Jeg har egentlig ikke gjort meg noen tanker om det. Det er behov for mange ganger det volumet vi bygger. Jeg håper flere finner det interessant å sette Riga i stand, sier Eide.

Full ordrebok

– Hvordan har det vært å etablere seg i en tidligere Sovjetstat?

– Jeg føler at vi er veldig godt mottatt. Ett av suksesskriteriene var at jeg flyttet hit. Latvia har også raskt tilpasset seg vesteuropeiske regler innen vår bransje. Tilfellene av grå økonomi ser ut til å være borte, sier Eide, som ikke umiddelbart har flere i planer i skuffen.

– Vi har full ordrebok på kort og lang sikt. Men det hadde jo vært artig å gjøre noe med de flotte arkitektoniske bygningene her, noe vi har erfaring med fra Trondheim, sier Eide.

 
        
            (Foto: ODD HELGE BRUGRAND)

  Foto: ODD HELGE BRUGRAND

 
 
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå