Storindustri på aplitt

Det skal bli ny storindustri basert på den store forekomsten av mineralet aplitt i Finnvolldalen i Namsskogan.

Saken oppdateres.

Når driften kommer i gang, vil det få meget stor betydning for hele Indre Namdal og Namsos. Ikke minst hvis Namsos blir valgt som utskipingshavn.

-  Det jeg kan si med stor sikkerhet, er at vi vil starte utvinning av den store aplittforekomsten i Finnvolldalen i Namsskogan. Det som er mer usikkert, er når vi kommer i gang. Fortsatt er det flere store og sentrale utfordringer som må løses, sier daglig leder Rune Godøy i Heli Utvikling til Adresseavisen.

Heli Utvikling er selskapet med basis på Sunnmøre som har sikret seg rettighetene til aplittforekomsten, og som står bak planene om drift av aplittforekomsten. Det er store mengder det er snakk om. I første omgang har Heli Utvikling planer om å produsere én million tonn i året, og det skal raskt økes til 1,5 millioner tonn, eller over 200 trailerlass i døgnet.

Før Rune Godøy og styret i Heli Utvikling kan trykke på startknappen og sette i gang, er det flere store oppgaver som må løses, men Godøy håper det kan skje så raskt som mulig.

Namsos eller Mosjøen

Størst spenning knytter det seg til hvilken transportløsning og utskipingshavn som blir valgt. Det står mellom Namsos og Mosjøen. Velges Namsos, må Namsosbanen oppgraderes. Den er i dag mer eller mindre gjengrodd, og det trengs minst 150 millioner kroner og nærmere ett års arbeid for at jernbanelinjen, som knapt har vært i bruk på over 20 år, kan tas i bruk.

-  Namsos har gode havneforhold, og det er fristende å velge denne byen, men opprusting av Namsosbanen kan bli et problem, sier Rune Godøy.

Namsskogan kommune og nordtrønderne håper selvsagt på at det blir Namsos som blir valgt. Det vil føre til betydelig oppsving for Namsos og Indre Namdal. Det er så store mengder som skal skipes ut at det er behov for minst ett langt godstog hver dag året rundt.

-  Vi har alt bestemt at transporten må skje med jernbane. Det er for store mengder til å frakte på vei, sier Rune Godøy.

Lover strøm

Strømforsyningen er et annet problem. Det er i dag ikke strøm nok i en av Trøndelags største kraftkommuner for å kunne sette i gang driften. En ny kraftlinje til 52 millioner kroner må i så fall bygges fra Tunnsjødal kraftverk og fram til Finnvolldalen, og det vil ta minst et par år å få kraftlinjen på plass.

-  Vi har lovt Heli Utvikling at vi skal sørge for nok kraft. Hvis foredlingsanlegget blir lagt til Namsskogan, vil vi også kunne ta en større del av kraftutgiftene, sier fylkesråd Susanne Bratli (Ap) i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Det er fylkeskommunen som eier kraftanleggene i Namsskogan.

Det tredje uløste spørsmålet er hvor foredlingsanlegget skal ligge. Namsskogan kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune håper at anlegget blir lagt til industriområdet på Bjørhusdal, noen få kilometer sør for Namsskogan sentrum. Der har Heli Utvikling allerede kjøpt et større industriområde. Her vil det i alle fall bli et anlegg for omlasting fra trailer til jernbane. Rune Godøy opplyser at de også vurderer å legge foredlingsanlegget til utskipingshavna.

For smal vei

Det fjerde og siste problemet som må løses, er veispørsmålet i Finnvolldalen der et par kilometer av dagens vei er så smal at det ikke er mulig for to biler å passere samtidig. Når det kan bli snakk om opp til 200 trailerlass pr dag, sier det seg selv at veistandarden må være deretter. Grovsortert aplitt må fraktes med bil fra Finnvolldalen og ned til Bjørhusdal, en strekning på noen kilometer.

-  Det skal i hvert fall ikke stå på to kilometer ny vei hvis det er det som må til for å få i gang en storstilt industriutvikling i en av de mest næringssvake distriktene i Trøndelag, sier Susanne Bratli til Adresseavisen.

På forsiden nå