Varmere og våtere siste 30 år

Klimaet i Trøndelag er allerede i endring

Trøndelag er blitt varmere og våtere de siste 30 årene. Tegnene på at klimaet er i endring blir stadig tydeligere.

Ekstremnedbøren i Åfjord 1.oktober utløste flom.  Foto: Vidar Røyseth

Saken oppdateres.

Mellom 1985 og 2014 har to av tre år vært våtere enn normalt i landsdelen.

Ser vi på temperaturutviklingen er trenden enda mer markant. I de 30 siste årene har gjennomsnittstemperaturen ligget over det normale i 24 år, det vil si 80 prosent.

En nærmere analyse av temperaturtallene viser at gjennomsnittstemperaturen siden 1980 har økt med i gjennomsnitt 0,8 grader.

Begrenser vi perioden til 20 år er økningen enda kraftigere. Fra 1990 til 2014 steg temperaturen med 1,1 grader.

Ikke noe annet scenario for framtidens klima i Norge er mer markant enn økningen i ekstreme nedbørhendelser.

En forsmak på hva Trøndelag kan forvente seg av endringer i nedbørmengder skjedde for bare tre uker siden.

LES OGSÅ: Historisk regnrekord i Åfjord

LES OGSÅ: Rekordkaldt område i Atlanterhavet skaper bekymring hos klkmaforskerne (pluss)

LES OGSÅ: Klimaendringer gir mer kraftig regn i Trøndelag (pluss)

Tidenes våteste døgn i Trøndelag

Torsdag 1. oktober kom ekstremværet Roar inn over deler av Trøndelag.

På Fosen registrerte målestasjonen Åfjord -Momyr 182,3 millimeter nedbør på 24 timer. Det tilsvarer 182 liter regn per kvadratmeter.

Aldri noen gang tidligere er det målt så store nedbørmengder på ett døgn i landsdelen uansett måned.

- Nedbørrekorden i Trøndelag er et veldig tydelig signal om at klimaet er i endring. Slike nedbørsituasjoner vil bli stadig vanligere i framtiden, sier klimaforsker Inger Hanssen-Bauer ved Meteorologisk institutt.

- Våre beregninger viser at antall episoder med 200-årsnedbør, hendelser som i gjennomsnitt gjentar seg hvert 200. år, vil øke med 40 prosent fram mot 2100, påpeker Hanssen-Bauer.

Det ekstreme blir normalen

Dersom klimagassutslippene ikke blir redusert, vil klimaendringene fram mot 2050 bli enda tydeligere.

Ser vi framover vil trenden fra de siste 30 årene bli ytterligere forsterket.

Det som i dag regnes som ekstreme temperaturer eller nedbørmengder, vil om bare noen tiår bli normalen.

Vinteren hardest rammet

Av de ulike årstidene er det vinteren hvor endringene vil bli merkes mest.

Om 40 år blir det skiføre, definert som dager med minst 25 centimeters snødybde, i lavlandet bare om lag to måneder i året. Skiføre er .

Skal du gå på ski mer enn to måneder, må du til fjells. I 2050 vil det som i dag oppleves som en unormalt kort vinter være det normale.

Forskningsprosjektet Klima 2100 viser følgende om klimaet i Trøndelag i 2050 dersom økningen klimagasser fortsetter:

Temperatur

  • Vekstsesongen, tiden av året hvor gjennomsnittstemperaturen er over 5,0 grader, øker med mellom 30 og 60 dager.
  • Antallet dager med frost blir redusert med minimum 25 døgn i forhold til i dag
  • Vintertemperaturen vil øke med 2,3 grader i forhold til perioden fra 1961 til 1990.
  • Høsttemperaturen vil øke med 2,2 grader.
  • Antallet dager med 30 grader eller mer vil i gjennomsnitt øke med seks dager i året.
  • Flere tropenetter (netter med laveste temperatur på 20,0 grader)

Nedbør

  • Nærmere ti prosent mer nedbør på årsbasis. Størst økning om sommeren og høsten, minst om våren.
  • Nær en dobling i antall dager med intens nedbør/ekstremnedbør.
  • Det blir mer nedbør både vinter, vår, sommer og høst.
  • Det blir kortere snøsesong overalt, i gjennomsnitt et par måneder. Reduksjonen er minst i høyfjellet. Vinterens største snødybde beregnes å avta overalt i Trøndelag.

Kilde: Klima 2100/Inger Hanssen-Bauer

På forsiden nå