Oppdraget: Dumme klimaspørsmål

Klimakvoter, tja, det er vel ...

Ikke akkurat dum, men full av dumme spørsmål. Jeg tar oppdraget med å finne svar på spørsmålene man ikke stiller høyt sammen med andre.

Saken oppdateres.

Hva er en klimakvote?

Det er en tillatelse til å slippe ut ett tonn CO2 per år.

Les også: Hva vet du om klimagassutslipp?

Hvordan oppsto kvotesystemet?

Kyoto-avtalen fra 1997, som Norge og 36 andre land undertegnet, regulerte hvor mye CO2 vi kunne slippe ut. Målet var å redusere industrilandenes totale utslipp av CO2 og andre klimagasser med 5 prosent fra 2008 til 2012 sett i forhold til utslippene i 1990.

EU valgte å møte sin utslippsforpliktelse gjennom å opprette et system for handel med CO2-kvoter. Enkelt sagt får bedrifter i utvalgte bransjer en kvote som er litt mindre enn det de har behov for, og så kan de enten investere i utslippsreduserende teknologi, eller kjøpe klimakvoter for resten.Norge er gjennom EØS-avtalen med på dette systemet.

Kyoto-avtalen åpnet også for et system for handel med klimakvoter mellom rike og fattige land, kalt CDM (Clean Development Mechanism).

Har du også dumme spørsmål om klima? Ta kontakt med oppdraget@adresseavisen.no

Les også: Oppdrag klima trenger din hjelp

Hvem deler ut kvotene?

Det finnes mange kvotesystemer. For Norge er det to kvotesystemer som er viktige i klimasammenheng: Handel mellom mellom bedrifter og land i EUs kvotesystem, og kjøp av kreditter fra prosjekter i utviklingsland (CDM). I EU-systemet tildeles kvotene av myndighetene. I CDM-systemet må utslippsreduserende prosjekter gjennom en lang godkjenningsprosess i FN.

Les også: Slik skal de redde verden - igjen

Hvem kan kjøpe klimakvoter?

Kvotesystemet er primært for bedrifter og land, men det er også utviklet systemer der privatpersoner kan kompensere for egne utslipp ved å kjøpe kvoter.  

Hvor kan jeg kjøpe klimakvoter?

Du kan for eksempel kjøpe klimakvoter for å kompensere ditt utslipp når du er ute og reiser. På myclimate.org kan du beregne hvor mange tonn du slipper ut gjennom en beregningstabell. Om du reiser tur/retur Trondheim-New York via København beregnes utslippet ditt til 2,713 tonn. Prisen på klimakvoter blir 541 kroner, som går til klimaprosjekter i sør. Du kan også beregne dine utslipp ved annen transport, strøm, oppvarming og forbruk av kjøtt og meieriprodukter.

Kilder: Miljødirektoratet og Naturvernforbundet

Hvordan bidrar egentlig handel med klimakvoter til reduserte utslipp av klimagasser? Animasjonsfilm fra Klima-og forurensingsdirektoratet.

Klimaforenkleren Britt Eirin Johansen gir deg svar på noen av klimaspørsmålene dine. 

Klimaforenkleren Britt Eirin Johansen gir deg svar på noen av klimaspørsmålene dine. 

På forsiden nå