Oppdraget: Dumme klimaspørsmål!

Hvorfor har ikke Trondheim kommune kildesortering? ...Når Namsos har ...?

Ikke akkurat dum, men full av dumme spørsmål. Jeg tar oppdraget med å finne svar på spørsmålene man ikke stiller høyt sammen med andre.

Saken oppdateres.

Her må Trondheim Renholdsverk være rett adresse, tenker jeg, og sender spørsmålet av gårde til kommunikasjonssjef Tone Petersen Olden.

Og det var visst et riktig dumt spørsmål.

- Trondheim kommune har hatt kildesortering i mange år. Innen få år vil vi også sortere ut matavfallet i Trondheim, svarer kommunikasjonssjefen.

- Ja, men, sier jeg.

Jeg bor i Midtbyen og har én søppelbøtte i kjøkkenskapet og én søppeldunk utenfor huset. Det er et godt stykke å gå til felles papir-, plast- og glasscontainere. Definerer dere dette som kildesortering? Jeg har vært på besøk hos folk som bor andre steder og som har sortert avfallet allerede i kjøkkenskapet og har tre forskjellige dunker utenfor veggen. Har dere planer om noe sånt, og i så fall når?

- Ja, vi har kildesortering i hele Trondheim, svarer Olden. Avfallet sorteres i papp/papir, plastemballasje, farlig avfall, restavfall, glass-/metallemballasje og klær (til Fretex). Men avfallsordningen er ulik avhengig av om man bor innen- eller utenfor det vi har definert som midtbyområdet. Utenfor Midtbyen har alle beboere tre beholdere (eller containere) i tilknytning til boligen: Papp/papir, plastemballasje og restavfall. Øvrige avfallstyper må bringes til returpunkt. I Midtbyen er bebyggelsen tett og det er mindre plass til avfallsbeholdere/containere. Der har husstandene kun restavfallsbeholder ved boligen, og må bringe øvrige avfallstyper til midtbypunktene. Felles i og utenfor Midtbyen er at alle husstander skal ha en rød boks for farlig avfall. I tillegg kommer at alle besøkende ved gjenvinningsstasjonen skal sortere avfallet.

- Ja vel, sier jeg. Selv om jeg har mest lyst til å si ja, men ...

LES OGSÅ:  Oppdrag klima trenger din hjelp

LES OGSÅ: Syv tips til hvordan du kan spise mer klimavennlig

Heldigvis kommer det enda en e-post fra Tone i Renholdsverket:

- Trondheim kommune planlegger en omlegging til et to-beholdersystem med papir i den ene beholderen og restavfall inkludert mat og plast i den andre beholderen. Dette skal gjelde også for Midtbyen. Det vil ikke være snakk om å bringe matavfall til returpunkt/midtbypunkt. Matavfall skal da legges i grønn pose sammen med restavfallet og sorteres ut i et sentralt ettersorteringsanlegg. I et slikt sorteringsanlegg vil det også være mulig å sortere ut store mengder plast.

For øvrig er det økt gjenvinning av plast som gir den største klimanytten. Økt gjenvinning av matavfall gir også en klimanytte, men her vil den største gevinsten ligge i mulighet til å ta ut biogass til drivstoff og bioressurs som næring til jord.

- Ja, da er det bra fint at ihvertfall alle utenfor Midtbyen sorterer ut plasten, tenker jeg.

På forsiden nå