Oppdraget - dumme klimaspørsmål!

Jeg går litt i surr i disse gassene ... Og hvilke er verst?

Ikke akkurat dum, men full av dumme spørsmål. Jeg tar oppdraget med å finne svar på spørsmålene man ikke stiller høyt sammen med andre.

Saken oppdateres.

Drivhusgass, klimagass, CO2-gass, ozongass, NOx-gass, metan, N2O, HFC, PFC, SF6 ...???

Jeg vender meg igjen mot klimaforsker Bjørn Hallvar Samset.

- Det er lett å gå surr i begrepene, ja, svarer Samset forståelsesfullt. En klimagass og en drivhusgass er to ord på det samme, det vil si gasser som bidrar til jordens drivhuseffekt når de er i atmosfæren. De andre du har ramset opp er alle eksempler på drivhusgasser. Når det gjelder utslipp er CO2 den verste, siden det er den som totalt sett har størst klimaeffekt. En del av de andre har imidlertid mye sterkere effekt per kilo som slippes ut. SF6, for eksempel, er en ekstremt sterk drivhusgass - men heldigvis slippes det ut ganske lite av den hvert år.

LES OGSÅ: Her er de største klimasynderne

- Ja vel. Men, du. Med samme vi er i gang ...

Hvorfor kalles det CO2-ekvivalenter og ikke bare tonn?

- Grunnen er at mange av utslippene våre påvirker klimaet, ikke bare CO2. Hvordan sammenligner vi for eksempel ett kilo CO2, ett kilo metan og ett kilo sot? Siden vi her er interessert i klimaeffekten deres, forsøker vi å lage sammenlignbare tall - såkalte metrikker - for de ulike utslippene. Så regnes de om til CO2-ekvivalenter. For CO2 er ett tonn utslipp fortsatt ett tonn CO2-ekvivalenter, mens for de andre utslippene vil det være andre tall, svarer eksperten.

- Tusen takk, svarer jeg, og føler meg litt klokere. Mens jeg forsøker å fortrenge at jeg ikke har det helt klart med drivhuseffekten ... Og problemet med tarmgassene.

LES OGSÅ: Trondheim vil bli den første byen i verden som måler de faktiske utslippene av CO2.

LES OGSÅ: Dette endrer alt, faktisk

Bjørn Hallvard Samset
  • Norsk fysiker og forskningsformidler. Han er klimaforsker ved Cicero Senter for klimaforskning ved Universitetet i Oslo.
  • Tok hovedfag i partikkelfysikk i 2001 og doktorgrad i 2006 ved Universitetet i Oslo.
  • Har vært tilknyttet flere internasjonale laboratorier, deriblant Cern, hvor han blant annet har forsket på Big Bang-teorien.
  • Tilbrakte barne- og ungdomstiden i Namdalen.
På forsiden nå