Lover 29 milliarder i skattelette - minst!

FrP har lenge lovet 29 milliarder i skattelette, men nå åpner Siv Jensen for at det kan bli enda mer.

Saken oppdateres.

PDF: Her er hele Frps 100-dagersplan

– Det vil ikke forbause meg om en Jens Stoltenberg som blir tvunget til å gå av, etterlater seg et statsbudsjett med masse ubehagelige avgifts- og skatteskjerpelser, slik at bare det å nullstille alle disse vil koste mange milliarder kroner, sier Jensen til Adresseavisen.

Hun er klar til å ta regjeringsansvar hvis valgresultatet 14.september åpner for det. Men hun vil ikke svare på om hun kan sitte i en borgerlig regjering med Erna Solberg som statsminister.

- Forhandler ikke i Adresseavisen

– En regjering utgått av og blant de borgerlige partiene skal forhandle om posisjonene og hvem som skal gjøre hva i en regjering. Jeg forhandler ikke om dette i Adresseavisen, er Siv Jensens svar på spørsmålet om hva som skjer etter valgnatten.

LEDER: 100 dager med Frp

– Men vi er rede til å begynne vårt arbeid straks etter 14.september. Vi har store ambisjoner, og vi er utålmodige. Og jeg tror mange av forslagene vi har i vårt 100-dagersprogram vil falle i smak hos mange av de andre ikke-sosialistiske partiene. Vi har i flere år sagt at vi står klar til å danne en regjering med alle de tre andre ikke-sosialiske partiene, og den invitasjonen står ved lagt, tross mange forskjellige utspill i løpet av valgkampen, understreker Jensen.

Tre hovedtemaer

Her er de tre hovedtemaene som FrP vil vektlegge mest i innspurten av valgkampen:

  • Valgfrihet i alle offentlige tjenester innen skole, sykehjem, hjemmetjeneste, psykiatri, rusomsorg, rehabilitering, barnehage, kontantstøtte og foreldrepermisjon.
  • Norsk næringsliv skal gjøres det til mest konkurransedyktige i hele Europa gjennom skattelettelser og ordninger som utløse kreativiteten.
  • Trygghet i Norge gjennom mer penger til å utdanne nye politifolk, økt kamp mot kriminalitet, rettferdige straffer og kraftig innstramning i asyl- og innvandringspolitikken.

– Folk er ulike og tenker forskjellig. Derfor må vi slippe til alle tilbyderne, slik at det blir valgfrihet i alle offentlige tjenester. Vi må ha tiltro til at folk flest kan velge hva som er best til dem, ikke behandle folk slik den rødgrønne regjeringen har gjort, med elitetenkning og mistro. Barneforeldre kan velge mellom offentlige eller private barnehager for sine små, mens eldre ikke kan velge hvem som skal komme hjem og gi dem omsorg. Det rimer ikke, mener Siv Jensen.

– Hvem skal finansiere dette?

– Folk skal få velge selv hvilket tilbud de vil bruke, men det offentlige skal naturligvis betale. Det er ett av FrPs grunnleggende prinsipper.

Ledende i Europa

– Hvordan skal FrP gjøre norsk næringsliv til europamester?

– Vi må ikke se på næringslivet som en byrde. Gründere er bra å ha, næringsliv er bra, arbeidsliv er bra. I dag er Norge rangert på 15.plass på et globalt næringslivbarometer, etter både Sverige og Danmark. Vi oppfattes som dårlige på bl.a. infrastruktur, reguleringer og handelsbarrierer. Vårt mål er å gjøre norsk næringsliv til det mest attraktive å investere i. Vi må avregulere offentlig byråkrati og gi store investeringer til veier, broer, havner og jernbane.

LES OGSÅ: - Ikke gjort på 100 dager

– Tiltakene dere legger frem i 100-dagersprogrammet vil koste mye penger?

– Norge styrer mot et overskudd på 150 milliarder kroner i inneværende år. Vi mangler ikke penger, vil mangler handlekraftige politikere. Etter fire år med løftebrudd er vi nå rede til å ta styringen. Og mye av dette skal det være mulig å få til i løpet av de første 100 dagene, svarer FrP-leder Siv Jensen.

 
 
På forsiden nå