- Det gjør vondt

Nestlederen i barneombudet synes det gjør vondt å lese historiene til de 40 barna som venter på fosterhjemsplass i Trondheim.

Saken oppdateres.

– Det er tragiske beskrivelser av forhold barn lever under . Og som vi tillater at de lever under, sier Knut Haanes til adressa.no.

På adressa.no har han lest hvordan ventetiden er for de 40 barna som ennå ikke har fått tilbud om fosterhjem. Mange av dem har i årevis lidd under omsorgssvikt.

KOMMENTAR: Tid for handling

Haanes etterlyser nå en krisepakke for barnevernet på linje med krisepakkene bank-og finansnæringen fikk som følge av finanskrisen.

LES OGSÅ: 130 barn i Midt-Norge i fosterhjemskø

– Barna er glemt

Han er fortvilet over at barnevernsbarna synes glemt i valgkampen.

– Politikerne snakker om disiplin i skolen, veibygging og økonomi. Barnevernet lider av resursmangel og køene vokser. Det er skammen i denne valgkampen at dette ikke blir nevnt, sier Haanes.

- Kommunen bryr seg

SV-politiker og leder av Oppvekstkomiteen i Trondheim kommune, Hilde Opoku, mener det er feil at politikerne ikke bryr seg.

– Trondheim kommune står last og brast sammen med Bufetat for å finne fosterfamilier, sier hun til adressa.no.

I februar vedtok trondheimspolitikerne å kutte tre millioner kroner i barne- og familietjenesten.

Kutt i Trondheim

Neste år kuttes seks millioner. Kuttene rammer barnevernstjenestene i de fire bydelene i byen. Det er de som skal hjelpe barna som av ulike årsaker ikke fjernes fra hjemmet. Seks av barna som venter på fosterhjem bor fortsatt i hjem preget av vold, omsorgssvikt og rus.

– Vi kan ikke si oss fornøyd når de som trenger det ikke får den hjelpen de har krav på, medgir Opoku.

Bakgrunnen for kuttene er den trange økonomiske situasjonen i kommunen. Opoku mener endringene også må sees i sammenheng med at staten ved Bufetat overtok andrelinjetjenesten 1. juli i fjor.

Delt ansvar

– Før hadde vi ansvaret for fosterhjem og institusjoner, nå er ansvaret pulverisert. Det fungerte bedre da kommunen hadde ansvar for hele tjenestetilbudet, sier SV-politikeren.

Knut Haanes i Barneombudet ønsker ikke å kommentere situasjonen i Trondheim kommune direkte.

– Forholdene i Trondheim er ikke enestående. Manglende oppfølging av barnevernet rammer barn over hele landet.

 
 
På forsiden nå