«Vi har ikke mye å lære av den arabiske verden»

Ett år etter at Ola Borten Moe kom med utspillet «tenk norsk», provoserer han fremdeles sine politikerkolleger. – Det er farlig når stortingspolitikere som Ola tror innvandrere har et dårligere forhold til demokrati enn det vi har, sier Snorre Valen.

Saken oppdateres.

To uker før valgdagen i fjor, kastet Ola Borten Moe ut en brannfakkel der han tok et kraftig oppgjør med norsk integreringspolitikk. Han mente den hadde mislyktes på grunn av manglende norsk selvtillit – og at sentrale norske verdier hver dag er truet. På valgdagen fulgte han opp da han valgte ordet «Norge» på en plakat på Adresseavisens førsteside. På Café Christiania ett år senere, forteller hans sørtrønderske kolleger at de reagerte til dels sterkt på utspillet.Borten Moe: Dette er en av de viktigste debattene i vår tid. Mye er i endring, og det skjer raskere enn før. Folk har mistet sitt identitetsgrunnlag, de seiler rundt på havet som en kork. Vi må definere de tingene vi har å samle oss om.Valen: Du hadde noen formuleringer jeg reagerte veldig på – for eksempel at vårt demokrati er truet.Helleland: Du ville dra opp en innvandringsdebatt, men den ble litt rufsete i kantene. Så dro du til Danmark for å lære om deres innvandringspolitikk. Og på valgdagen sto du på førstesiden av Adresseavisen med en plakat det sto «Norge» på. Alt dette bekreftet ytterligere inntrykket av et rufsete utgangspunkt. Siden har vi ikke hørt noe mer, det er full konsensus fra Venstre til Frp. Regjeringen har strammet inn.Borten Moe: Ja, vi fører en dansk innvandringspolitikk i Norge.Valen: Nå må vi holde tunga rett i munnen. Integrerings – ,asyl - og innvandringspolitikk er tre forskjellige ting. Jeg gidder ikke legge skjul på at SV tapte asylpolitikken i Soria Moria 2, men vi har ikke tapt integreringspolitikken og innvandringspolitikken.Hansen: Norsk innvandringspolitikk handler stort sett om innstramminger. Mye blir sauset sammen og det blir stort sett ytterliggående meninger.Adressa: Fører regjeringen en for streng politikk?Hansen: Den skal være streng, men rettferdig. Asylinstituttet må bevares.Sandberg: Jeg synes Ola sa ting på en utrolig komplisert måte. Han bruker så mange setninger. Det er viktig å ta vare på norske verdier, enkelt og greit. Så påstår du, Ola, at Norge fører en dansk innvandringspolitikk. Vi er ikke i nærheten en gang. Dere har stemt ned en rekke forslag vi kommer med. Storberget har vært krass på å sende folk ut, men vi har en lang, lang vei å gå før vi nærmer oss danskene.Borten Moe: Vi har strammet inn betydelig.Sandberg: Ett eksempel?Borten Moe: Uttransportering. Det er selve suksessfaktoren for regjeringen etter valget. Se på Danmark og Sverige nå, vi har en helt annen utvikling i forhold til hvor mange som kommer nå. Norge har fått en nedgang på 30 prosent etter at vi startet uttransportering.Valen: Skal målet være at så få mennesker som mulig kommer til dette landet ¿?Sandberg: Hvem er det vi har transportert ut?Borten Moe: Irakere. Men dette er ryktebørs, og det er den mest effektive børsen på dette feltet her. Nå kommer det ikke flere enn at vi kan håndtere det og da blir det rom for å diskutere integreringspolitikk.Sandberg: Jeg må få avbryte. Så dere føler at dere har kontroll nå? Hvor mange er det som kommer?Borten Moe: 14 000.Sandberg: 14 000 kommer og dere mener dere har kontroll?Borten Moe: Det er i hvert fall et volum vi kan takle. Og når vi har kontroll, skaper det muligheter for å diskutere integreringspolitikken på en mer helhetlig måte. Det er en minst like viktig debatt.Sandberg: Hvilke andre forslag har dere importert fra Danmark?Borten Moe: Det er en lang rekke ting de gjør i Danmark som vi ikke skal gjøre i Norge. Det er skammelig at danske borgere med utenlandsk bakgrunn ikke har samme rettigheter som andre dansker. Og de stiller krav til dansk statsborgerskap som halvparten av danskene selv ikke klarer, nemlig karakteren fire i dansk. Og det gjør de bare for å demonstrere en slags handlekraft for å tilfredsstille Dansk Folkeparti.Sandberg: Slutt! Det er tverrpolitisk enighet om dette i Danmark.Håbrekke: Utspillet til Ola handler ikke om at vi tar imot 8000 eller 14000. Det handler om hvor bevisst vi er egne verdier i møte med nye landsmenn. Men utspillet kom midt i en valgkamp, og noen av meldingene hans var ikke helt gode. Like fullt har han mange poenger. Det har skjedd drastiske endringer, historisk viktige endringer, på svært kort tid. Vi har ikke noe språk for det, vi er på embryostadiet når det gjelder å ordlegge det som nå skjer. Vi må klare å gjøre dette på en intelligent måte. Uten å sette grupper opp mot hverandre, må vi stå for noe norsk og stå oppreist for det. De politikerne som klarer dette, vil skåre mye. De vil treffe den norske folkesjelen.Valen: Det er farlig når stortingspolitikere som Ola tror innvandrere har et dårligere og mindre sunt forhold til demokrati enn det vi har. De vet jo alt om ikke å ha demokrati. Dessuten ser han norske verdier som noe statisk, som en museumsgjenstand som må dulles med. Verdier hører ikke hjemme geriatrisk avdeling. Det er der KrF også bommer. Skal vi begynne å lovfeste kulturarven? Disse norske verdiene det snakkes så varmt om å verne, er ikke særegne for Norge. Per Sandberg, er demokratiet særegent norsk? Hva er det egentlig du er redd for?Sandberg: Det jeg hører nå er det samme som er sagt i 20 år. Det er så naivt, også Ola er fortsatt så naiv. Jeg er redd for at ytringsfriheten er truet i Norge i dag. Og samtlige overfallsvoldtekter i Oslo i fjor ble begått av ikke-vestlige innvandrere.Valen: Dette viser din agenda. Frp er useriøs, slik dere var da Carl I. Hagen forfalsket et brev i valgkampen fra en innvandrer.Borten Moe: Denne debatten illustrerer hovedutfordringene våre. Den blir ekstremt polarisert med én eneste gang.Valen (ironisk): Mens du representerer midten?Borten Moe: Ja, faktisk. Den største trusselen er mangelen på bevissthet. Tyskland var vår fremste kulturnasjon på 1870-tallet, likevel degenererte de og fikk det verste regimet jorda har sett. Vi har vært blåøyde og naive og har akseptert at det foregår kjønnslemlestelse. Vi har store utfordringer i møte med fremmede kulturer, og vi skal ikke være redde for å si at det er våre regler som gjelder. Det skal ikke være lov å banke ungene sine. Vi har ikke mye å lære av den arabiske verden. Vi kan med stor bravur, og uten å være brune, heise flagget og si at vårt samfunn er overlegent andre samfunnssystem.Sandberg: Det var meget godt sagt.Hansen: Det er derfor jeg slår av debattprogrammene. Dere tillegger hverandre motiver og meninger, og da vil vi aldri lykkes med en reell debatt. Det jeg har hørt til nå, er ikke spesielt oppløftende. Skal vi lykkes, må vi lytte. Selvfølgelig skal norske lover og regler følges, og vi kan godt diskuterte det Ola sier. Men verdier er ikke noe statisk. Vi skal ta vare på tradisjonelle norske verdier, men også dra nytte av det som er viktig hos andre. Arbeiderpartiet har lagt seg på midten og har lyktes med en balansegang som jeg tror det norske folk er med på. Partiet til Per ønsker bare å hausse opp holdninger som ikke er bra. 
På forsiden nå