Vil ta støtten fra pelsoppdretterne

Høyre vil ikke forby pelsoppdrett i Norge. Men partiet vil ikke lenger være et pelsparti.

  Foto: SCANPIX

Saken oppdateres.

Unge Høyre og flere fylkeslag vil fjerne subsidiene til pelsdyrnæringen.

Etter at Arbeiderpartiet vedtok at pelsoppdrett som næring skal avvikles i Norge, har de vel 350 pelsoppdretterne i Norge trøstet seg med at det er flertall for næringen på Stortinget. Til helgen kan imidlertid dette flertallet ryke.

Dårlig signal

Som i Arbeiderpartiet, er det de unge i Høyre som leder an i pelsmotstanden:

– Vi ønsker ikke å gå så langt som Arbeiderpartiet, å forby næringen. Men vi ser heller ingen grunn til at pelsdyrnæringen skal behandles annerledes enn seriøse næringsaktører. Bransjen driver i grenseland med uegennyttige produkter, og bør ikke motta statsstøtte, sier Unge Høyres Henrik Aasheim til Adresseavisen.

2300 person er i dag involvert i pelsproduksjon i Norge. Om lag 350 pelsfarmer mottar hvert år til sammen en støtte på 40–50 millioner kroner til fôrproduksjon, avløserordninger og investeringer.

Slår sprekker

Pelsoppdrett har flere ganger tidligere vært diskutert på landsmøtene til Høyre. Næringen har tradisjonelt hatt sterk støtte fra alle kanter i partiet.

Til helgen samles Høyre til landsmøte i Oslo. Støtten til pelsnæringen er ikke lenger unison.

– Vi er ikke prinsipielt imot pelsdyroppdrett. Men vi ser ingen grunn til at staten skal støtte næringen med skattebetalerens kroner. Unge Høyre har vår fulle støtte, sier fylkesleder Tage Pettersen i Østfold Høyre.

– Formelt skal fylkeslaget ta dette på et delegasjonsmøte i morgen. Men jeg har adskillig sympati for Unge Høyres forslag, sier Michael Tetzschner i Oslo Høyre.

Vil stoppe

Men også tilhengere av pelsoppdrett i Høyre har forstått at de nå må ta i.

Ifølge Høyres fylkesleder i Nord-Trøndelag, Lars Myraune, vil det viktigste pelsslaget stå i dagene før landsmøtet.

– Går det som jeg vil, blir ikke pelsstøtten bli et tema på landsmøtet i det hele tatt. Vi jobber for at redaksjonskomiteen ikke skal prioritere en uttalelse på dette, sier Myraune.

Sammen med de andre fylkeslagene i Midt-Norge og på Vestlandet vil Myraune & co. forsvare pelsoppdretterne.

– Det er bred oppslutning om pelsdyrnæringen hos oss. Vi vil vi kjempe for å opprettholde næringen, bekrefter lederen for Rogaland Høyre, Ole Ueland.

- Ikke prioritert

Unge Høyre mener det er trist om ikke Høyre tar pelsdyrdiskusjonen til helgen.

– Alle andre diskuterer jo dette, så det vil være rart om vi lar være, sier Aasheim.

Partiledelsen er bare passe fornøyd med nok en pelsresolusjon fra Unge Høyre.

– Det er mye annet jeg heller vil prioritere. Jeg kan ikke se at det har skjedd noe i det siste som skulle tilsi at vi trenger nok en diskusjon om pelsoppdrett, sier nestleder Jan Tore Sanner.

Sanner tror Høyre etter landsmøtet fortsatt vil være en del av flertallet i Stortinget som sikrer grunnlaget for pelsoppdrett .

– Men man kan alltid diskutere nivået på ulike næringsstøtter, påpeker Sanner.

 
 
        
            (Foto: SCANPIX)

  Foto: SCANPIX

På forsiden nå