Trøndelag på vei mot et rike:

Feiret trøndersamling med bartekake

Trøndelag er ett skritt nærmere samling. Fredag la regjeringen frem forslaget om samling for Kongen. Han samtykket – og kommunalminister Sanner spanderte kake. Bartekake!

BARTEKAKE: Trøndelag er ett skritt nærmere en realitet. Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) feiret fredag regjeringens forslag til Stortinget om et nytt, sammenslått Trøndelag med fylkesordførerne Pål Sæther Eiden (H) fra Nord-Trøndelag og Tore O. Sandvik (Ap) fra Sør-Trøndelag. Ingvild Kjerkol(Ap) og Frank Jenssen (H) skal nå lose forslaget trygt gjennom Stortinget. 

Saken oppdateres.

Det var i oktober 1804 at danskekongen delte Trøndelag. Fredag formiddag, 212 år senere, ga kong Harald sitt besyv til å innstille på en samling igjen.

Nå er det opp til Stortinget. Der blir trøndersamlingen – stortingsproposisjonen – behandlet før sommerferien. Dovre må nok falle om ikke samlingen nå skal gå gjennom, tror alle involverte.

- Det gjenstår formaliteter, men det er all grunn til å spise kake nå, sa en strålende fornøyd kommunalminister Jan Tore Sanner og serverte kake.

Sanner berømmer politikerne i Trøndelag.

- De har virkelig skjønt at de som tar føring, får det som de vil. Nå gjelder det bare å holde tempoet oppe frem til 2018 – og ta vare på menneskene underveis, var hans hilsen.

LES OGSÅ (PLUSS): Planlegger felles stortingsliste fra Trøndelag til 2021

Uenigheten tilbakelagt

Fylkesordførerne Pål Sæther Eiden (H) fra Nord-Trøndelag og Tore O. Sandvik (Ap) fra Sør-Trøndelag deltok lettbedt på kakefesten.

– Jeg vil anta at det blir vedtatt, gliste Sæther Eiden – som ikke tror selve proposisjonen nå blir særlig omdiskutert.

Det tror heller ikke fylkesordføreren fra sørfylket, Tore O. Sandvik. Støtten til sammenslåingen har vært størst i Sør-Trøndelag, mens i nord har det vært skepsis.

Tore O. tror likevel på en god prosess fremover.

- Det er flinke folk som jobber skal jobbe med dette fremover. De som tidligere var imot, jobber nå konstruktivt med oss. Dette blir bra, sier Sandvik.

LES OGSÅ: Hva kan gå galt og hva blir bedre i ett Trøndelag?

Smører overgangen

Fra 22. juni. i sommer vil en fellesnemnd, satt sammen med folk fra sør og nord, jobbe med forberedelse av sammenslåing og det første budsjettet. Det skal vedtas i 2017 og gjelde for 2018.

Regjeringen foreslo i kommuneproposisjonen for 2017 en bevilgning på 30 millioner kroner for å dekke engangskostnader ved sammenslåing av Nord-Trøndelag fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune.

I proposisjonen om Trøndelagsfylkene presenteres dessuten en standardisert modell for dekning av engangskostnader i regionreformen.

Ny fylkesmann

Samtidig med forslaget om å samle Trøndelag til ett fylke, bestemte regjeringen fredag at fylkesmannsembetene i de to fylkene med virkning fra 1. januar 2018 blir slått sammen.

- De to fylkeskommunene slås etter planen sammen fra 1. januar 2018. Da er det naturlig at de to embetene slås sammen fra samme tidspunkt, sier Sanner.

Som kjent skal både Steinkjer og Trondheim opprettholdes som lokaliseringssteder for det sammenslåtte fylkesmannsembetet, med embetets hovedsete skal være i Steinkjer. Dette vil innebære at den nye fylkesmannen har sitt hovedkontor i Steinkjer, med de funksjoner som er nødvendig for å kunne utøve rollen som fylkesmann.

Nye Trøndelag vil bli det nest største fylket i Norge.

På forsiden nå