Sp vil felle Helgesen – ingen støtter dem

Pinlig, populistisk, tynt. Mistillitsforslaget fra Senterpartiet mot ulveminister Vidar Helgesen fikk ingen støtte.

Mistillitsforslaget fra Senterpartiet mot Vidar Helgesen får ikke støtte fra noe annet parti enn eventuelt Arbeiderpartiet.  

Saken oppdateres.

Ap-leder Jonas Gahr Støre er tilfreds med forsikringene fra miljøministeren i ulvedebatten på Stortinget tirsdag. Sp står dermed alene om å uttrykke mistillit.

– Jeg vil be Senterpartiet trekke dette forslaget. Det er det tynneste grunnlaget for et mistillitsforslag jeg noensinne har sett, sa Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik underveis i den opphetede ulvedebatten på Stortinget tirsdag.

SVs Heikki Eidsvoll Holmås kalte det populistisk, ulvefiendtlig og dårlig begrunnet, Venstres Ola Elvestuen mener det er «uansvarlig» og «veldig spesielt», mens MDGs Rasmus Hansson beskrev forslaget som det pinligste politiske grepet så langt i perioden.

Ville avvente

Mistillitsforslaget fra Senterpartiet får ikke støtte fra noe annet parti enn eventuelt Arbeiderpartiet. Heller ikke ulvemotstanderne i Høyre og Frp ventes å bryte rekkene og uttrykke mistillit mot Helgesen.

– Det å erklære mistillit til egen statsråd er et langt steg fra å være sterkt kritisk. Det er en lang vei mellom tillit og erklært mistillit, sier Høyres ulvegeneral Gunnar A. Gundersen til NTB.

Ap var avventende

Halvannen time ut i stortingsdebatten var det fortsatt uavklart hvordan Arbeiderpartiet vil stille seg, selv om signalene gikk i retning av et nei.

– Vi må høre hva statsråden og statsministeren sier i Stortinget i dag. Vi forventer at regjeringen vil forsikre at den vil følge opp Stortingets vedtak, sa Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsmann Terje Lien Aasland til NTB i forkant av debatten.

Etter hvert ble det altså klart at Ap ikke støtter Sp.

Tar ikke selvkritikk

I sitt innlegg slo Helgesen fast at stortingsflertallets merknader vil bli lagt til grunn av regjeringen. Samtidig lovet han å umiddelbart følge opp vedtaket med å endre rovviltforskriften.

Han tok også selvkritikk for ikke å ha vært tydelig nok overfor Stortinget da han i fjor pekte på at hensynet til naturmangfoldsloven og Bern-konvensjonen i gitte tilfeller kunne føre til at lisensfelling blir avvist selv om bestandsmålet er nådd.

– Det ville ha vært tjenlig å understreke dette poenget tydeligere, sa Helgesen.

Det skapte rabalder da statsråden tett oppunder jul i fjor fastslo at bare 15 av 47 ulver som rovviltnemndene hadde vedtatt å ta ut, kunne skytes. Hans foreskrevne løsning om å endre naturmangfoldsloven slik at det kan bli lettere å starte lisensjakt, ble avvist av alle partiene på Stortinget tirsdag.

Ikke enkelt

– Det er aldri enkelt å gå på Stortingets talerstol og si at du ikke har tillit til en statsråd. Men av og til er det nødvendig, sa Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad i sitt innlegg.

– Over lang tid har statsråden oversett, trenert og argumentert imot de vedtak som Stortinget har gjort om forvaltning av ulv. Dette er tredje gang på under ett år at Stortinget overprøver og instruerer statsråden, framholdt Arnstad.

Hun mener Helgesen ikke har oppfylt opplysningsplikten overfor Stortinget og dessuten feilaktig gitt inntrykk av at Stortingets vedtak bryter med naturmangfoldsloven.

– Lovavdelingen i Justisdepartementet har aldri vurdert naturmangfoldsloven paragraf 18 c. Den åpner for en langt bredere interesseavveining enn regjeringen har gitt inntrykk av, sa Arnstad.

Hun mener naturmangfoldsloven gir adgang til uttak av ulv, selv om beitedyr ikke er truet, fordi hensynet til distriktspolitikk, jakt- og næringsinteresser også skal tillegges vekt når skadepotensialet vurderes.

På forsiden nå