Valg 2017:

Får Frp det som de vil, mister Trondheim 150 mill. i året

Frp vil fjerne eiendomsskatten. SV: Urealistisk. Rådmannen: Svært krevende.

Uenige: Sivert Bjørnstad (t.v.) vil spare 150 millioner i året på å effektivisere og anbudsutsette, mens Lars Haltbrekken (SV) mener dette vil bety 200 færre lærere eller ansatte i eldreomsorgen. 

Saken oppdateres.

Å bli kvitt eiendomsskatten er et av de viktigste kravene for Frp i nye regjeringsforhandlinger, ifølge partileder Siv Jensen.

- Eiendomsskatten er en urettferdig skatt som er like stor uavhengig av hvor mye lån man har, og uavhengig av hvor mange som bor der. Barnefamilier i etableringsfasen rammes hardt, sa Frp-lederen til VG tidligere i sommer.

Trondheim tar inn ca. 600 millioner i året i slik skatt, og ser man for seg en gradvis nedtrapping over fire år, betyr det 150 millioner mindre å rutte med i året.

Les også: Til frontalangrep på eiendomsskatten

Les også alle sakene om stortingsvalg 2017

Effektivisere og anbudsutsatte

Frp i Trondheim har i sitt alternative budsjett lagt inn at de vil fjerne eiendomsskatten i løpet av åtte år. Bystyrerepresentant i Trondheim og førstekandidat til Stortinget Sivert Bjørnstad (Frp) sier de vil klare å endre dette til fire år.

- At vi nå tar opp takten, er positivt. Og det er mulig. Trondheim kommune har et vanvittig innsparingspotensial. Man har mye å hente på å effektivisere driften i kommunen, sier Sivert Bjørnstad.

- Er det sannsynlig å klare å ta inn 150 millioner i året kun effektivisering?

- Det er ikke et veldig urealistisk tall. Det viktigste er effektivisering, men vi vil også sette mer ut på anbud. Kommunen trenger ikke å drive med alt selv. Vi ser i Oslo nå at når de rekommunaliserer drift av for eksempel barnehager, så blir det dyrere. Nye tall fra NHO viser at vi kan spare mye på å la private ta over for eksempel sykehjem og barnehager, sier Bjørnstad.

- Så i neste alternative budsjett fra Frp i Trondheim legger dere fire år til grunn?

- Ja, det vil jeg ikke se bort ifra.

Les også: Kommunen bruker 50 millioner mindre på eldre enn planlagt

SV: – Urealistisk

SVs førstekandidat Lars Haltbrekken mener det er totalt urealistisk å dekke inn pengene med konkurranseutsetting og effektivisering.

- Hvor er pengene? Og hva skal du kutte, Sivert Bjørnstad? spør han.

- Dersom vi tar utgangspunkt i at et årsverk innen skole eller helse koster 700 000 kroner, betyr et kutt på 150 millioner i året over 200 årsverk i Trondheim kommune, sier Haltbrekken.

I Trondheim kreves eiendomsskatt på all fast eiendom, inkludert næringseiendommer, samt verk og bruk. For 2017 er skattesatsen 5,75 promille. Bunnfradraget per boenhet er en halv million kroner.

Rådmann: - Svært krevende

Rådmann Morten Wolden i Trondheim kommune sier de alltid legger inn en generell effektivisering i budsjettene. For 2017 var den på 0,4 prosent.

- Det gjør staten også, og de finansierer sine økte satsinger blant annet med å legge inn en slik generell effektivisering hos kommunene. Dersom man skal legge inn ytterligere effektvisering, blir det svært krevende, sier Wolden.

- Men er det realistisk å ta inn 150 millioner i året i Trondheim på effektvisering og konkurranseutsetting?

- Nei, det høres krevende ut uten noen overgangsordninger. Det er alltid mulig å effektivsere mer, det er derfor vi jobber kontinuerlig med innovasjon og digitalisering. Men 70 prosent av de kommunale pengene er bundet opp i lønnskostnader på de store områdene skole, barnehage, helse og velferd. Det betyr at effektivisering i praksis betyr færre mennesker på jobb. Nå kommer bemanningsnorm i barnehagen, og det kan bli slike normer også på andre områder. Det vil gjøre det ytterligere vanskelig å kutte i kostnadene, sier Wolden.

- Taper 21,5 milliarder

Ap bekymret for kommunene.

- Dersom Fremskrittspartiet går inn for å forby kommunene å kreve inn eiendomsskatt og fjerne formuesskatten, vil kommunene tape 21,5 milliarder kroner. Det er en enorm sum, sa Aps kommunalpolitiske talskvinne Helga Pedersen til NTB tidligere i sommer.

Hun viser til at eiendomsskatten gir kommunene 11,4 milliarder kroner i inntekter i dag. I tillegg kommer kommunenes andel av formuesskatten på 10,1 milliarder.

På forsiden nå