- Han fantes ikke selvhøytidelig

Valgforsker Anders Todal Jenssen ved NTNU framhever Frank Aarebrot som en fortreffelig kommunikator.

- Elsket faget og studentene: Professor Anders Todal Jenssen ved NTNU mener Frank Aarebrot var en knakende god formidler som elsket sitt fag, statsvitenskap, og studentene sine. 

Saken oppdateres.

- At Frank Aarebrot har gått bort, er svært leit for norsk samfunnsforskning generelt og statsvitenskap spesielt. Vi hadde trengt å ha med oss Frank lenger fordi samfunnsfagene er under press på mange måter. I dag ses realfagene på som viktigere enn samfunnsfagene, men Aarebrot viste fram samfunnsfagenes relevans, sier Anders Todal Jenssen, professor ved institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.

- Levendegjorde faget

Valgekspert og professor Frank Aarebrot døde lørdag kveld etter kort tids sykeleie, 70 år gammel. Han døde på Haukeland sykehus og etterlater seg kone og to barn. Aarebrot var professor i sammenlignende politikk ved institutt for sammenlignende politikk ved Universitet i Bergen. Statsviteren var kjent for mange som valgekspert gjennom mediene, og som foreleser.

Anders Todal Jenssen, som ikke kjente ham personlig, framhever sin kollega Aarebrot som en utrolig kommunikator.

- Han elsket studentene og han elsket å snakke om faget sitt. Han hadde en fantastisk evne til å levendegjøre faget sitt for et stort publikum. Han var høyt og lavt. Selv om han var kjent for mange gjennom media, var han mye brukt som foredragsholder i mange fora – alt fra pensjonistgrupper til folkehøyskoleelever.

- Uhøytidlig 

Todal Jenssen mener Aarebrot var god på å trekke de lange linjene og se det store bildet.

LES OGSÅ: Tone Sofie Aglen: – Disse to partiene vant valgkampen i år

- Og han var nok populær fordi han ikke tok seg selv høytidelig. Han var en showman som likte kontakten med studentene sine og visste hva som funket eller ikke. Etter å ha amputert den ene foten sin, lot han eksempelvis en gruppe medisinstudenter ha en kollokviegruppe med utgangspunkt i amputasjonen. Det sier litt om hvilken type han var, sier Anders Todal Jenssen.

Tydelig og spissformulert

Valgforsker og professor Toril Aalberg ved NTNU peker på at Aarebrot har hatt en stor betydning ved å være en særdeles aktiv formidler av valgforskning generelt.

- Og det til tross for at han i liten grad publiserte og deltok i de tradisjonelle valgforskningsprosjektene. Han var tydelig og spissformulert, og tonet ned mange forbehold og nyanser som fort kan virke kompliserende og kjedelig.

Historie-maraton: Frank Aarebrot gikk bort lørdag kveld. Her er han avbildet i forbindelse med at han foreleste i 200 minutter om 200 års-jubileet til Norge direkte på tv. 

Historie-maraton: Frank Aarebrot gikk bort lørdag kveld. Her er han avbildet i forbindelse med at han foreleste i 200 minutter om 200 års-jubileet til Norge direkte på tv. 

Valgforsker og professor Toril Aalberg ved institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.  

Valgforsker og professor Toril Aalberg ved institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.  

På forsiden nå