KrF vil ikke støtte et mistillitsforslag

KrF mener regjeringens svikt i arbeidet med terrorsikring er «sterkt kritikkverdig» og «svært alvorlig», men de dropper trusselen om mistillit.

Hans Fredrik Grøvan og KrF går inn for såkalt daddelvedtak.  Foto: Trond Teigen/NTB scanpix

Saken oppdateres.

Det kunngjorde partiets parlamentariske nestleder Hans Fredrik Grøvan torsdag.


Fakta om kritikken mot regjeringens terrorsikring
  • Riksrevisjonen har i to rapporter fra henholdsvis oktober 2016 og juni 2018 konkludert med svært alvorlige mangler i regjeringens arbeid med å sikre kritisk infrastruktur og viktige bygninger mot terror og angrep, såkalt objektsikring.
  • Rapportene viser at sikringsarbeidet, som Stortinget vedtok skulle vært ferdig i 2015, ligger langt på etterskudd både hos politiet og Forsvaret, og det er uavklart når man vil være i mål.
  • Ifølge rapportene har regjeringen ikke sørget for nok finansiering til grunnsikring, og politiet og Forsvaret mangler en felles forståelse for hvilke sivile nøkkelobjekter som skal pekes ut.
  • Det pekes videre på svakheter ved Heimevernets operative evne, samt manglende avklaringer og analyser av politiets og Heimevernets kapasitet til å sikre og beskytte viktige objekter.
  • Riksrevisjonen karakteriserer saken som «svært alvorlig», som er den sterkeste kritikken kontrollorganet bruker, og som betyr at liv og helse står i fare.
  • Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité holdt i løpet av vinteren og våren 2017 én åpen og én lukket høring i saken. En ny åpen høring ble holdt i august 2018, etterfulgt av en ny lukket høring 22. oktober.
  • SV, Rødt og Ap har antydet at de kan fremme mistillitsforslag mot regjeringen på grunn av saken. KrF mener regjeringens svikt i arbeidet med terrorsikring er «sterkt kritikkverdig» og «svært alvorlig», men dropper trusselen om mistillit.

LES OGSÅ: VG: KrF lander på sterk kritikk om terrorsikring

Sterk kritikk

- KrF mener regjeringens manglende oppfølging er sterkt kritikkverdig og svært alvorlig og inviterer Stortinget til å vedta et såkalt daddelvedtak som er enda kraftigere enn sist gang Stortinget behandlet saken, sier Grøvan, som sitter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Et såkalt daddelvedtak er den sterkeste formen for kritikk Stortinget kan rette mot en statsråd uten å erklære mistillit. Det blir også kalt kritikkvedtak.

Ap's leder Jonas Gahr Støre sammen med partisekretær Kjersti Stenseng.  Foto: Kristin Svorte

Ap går for mistillit

TV 2 erfarer at Arbeiderpartiet vil fremme mistillit mot regjeringen i saken om terrorsikring.

Riksrevisjonen har flere ganger påpekt svikt i regjeringens arbeid med såkalt objektsikring, som innebærer trygging av samfunnsviktige og skjermingsverdige bygninger og infrastruktur, skriver TV 2.

Kontrollkomiteen kommer med sin innstilling i saken torsdag 29. november.

SV går også for mistillit

SV har bestemt seg for å gå for mistillit, ifølge Torgeir Knag Fylkesnes, som representerer SV i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

- SV mener denne saken er så alvorlig at vi går for mistillit mot regjeringen, sier han til NTB.

LES OGSÅ: Senterpartiet vurderer mistillit om terrorsikring – krever kraftig styrking av politi og forsvar

På forsiden nå