Regjeringen lar to av tre ulveflokker leve - Frp krever lovendring

Regjeringen ser bort fra anbefalingen fra sine egne rovviltnemnder – og fortsetter med dobbelt så mange ulverevir som Stortinget har vedtatt. Frp krever nå lovendring.

  Foto: Scanpix, NTB scanpix

Saken oppdateres.

For første gang gir nå regjeringen grønt lys for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen.

Men til tross for anbefaling fra rovviltnemndene om å ta ut tre ulveflokker innenfor ulvesonen, har regjeringen besluttet at kun Slettåsflokken på 3-4 dyre skal tas ut.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) viste til Bern-konvensjonen og Naturmangfoldloven for å gå mot Rovviltnemndenes anbefaling.

- Det er ikke adgang til å felle dyr alene fordi bestandsmålene er nådd, sa Elvestuen mandag formiddag.

Spår bråk

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) og helseminister Bent Høie (H) orienterte om fellingskvoten for vinterens jakt sammen.

Dermed er alle de tre regjeringspartiene representert når det svært omstridte vedtaket i den betente ulvesaken presenteres.

Venstres Ola Elvestuen sa han trodde dagens vedtak var egnet til å skape ro, men møtte motbør fra sine to samarbeidspartnere.

- Det er historisk at vi åpner for lisensjakt innenfor en ulvesone, men det er mange som vil være misfornøyd på begge sider, sa Bård Hokksrud.

- Konfliktnivået vil nok ikke avta med dette vedtaket, erkjente også Høyres Bent Høie.

LES OGSÅ: Ulvetispe skutt i Oslomarka

Frp krever ny lov

I Frp erkjenner man nå at partiet tapte ulvesaken i regjeringskvartalet.

- Det er mange hos oss, som med god grunn, nå er forbannet. Et forlik må følges, også når det blir tungt for den som vil bevare mest mulig rovdyr, sier Frps Sivert Bjørnstad.

Bjørnstad og mange i Frp reagerer på at Venstres miljøvernminister Ola Elvestuen bruk av paragraf 18c i naturmangfoldsloven.

- Det er merkelig at man ikke kan bruke 18c i alle tre flokkene, slik Rovviltnemdene sier. Elvestuen sier konflikten har pågått lenger rundt Slettås-flokken, men det står ikke noe i forarbeidene eller selve loven om at det er lengden på konflikten som skal styre uttak, påpeker Bjørnstad.

Han og Frp reagerer også på at ulvebestanden nå ligger dobbelt så høyt sammenlignet med hva Stortinget har bestemt at det skal ligge på.

- Om Elvestuen ikke klarer å følge opp rovdyrforliket med 4-6 flokker innenfor dagens lovverk, må vi forandre loven.

Sparer to revir

Rovviltnemndene foreslo å skyte til sammen 43 ulver i løpet av lisensjakten nå i vinter.

Blant dem er tre flokker med totalt 17 dyr innenfor ulvesonen – de etablerte revirene i Hobøl, Mangen og Slettås.

Anbefalingen er møtt med flere klager, og mandag formiddag ble altså regjeringens vedtak om å spare revirene i Hobøl og Mangen kjent.

Senterpartiets Marit Arnstad fastslår at et slikt vedtak både er mistillit til rovviltnemndene - og et krystallklart brudd på rovdyrforliket i Stortinget.

- Rovdyrnemndene forholder seg i sine anbefalinger strengt til det Stortinget har bestemt. I motsetning til regjeringen. Vedtaket er en mistillit mot nemndarbeidet, sier Arnstad.

Dobelt så mange ulvefamilier

Arnstad konstaterer at dagens vedtak vil gjøre det vanskelig å komme ned på det vedtatte bestandsmålet som ligger i rovdyrforliket på Stortinget.

- Vedtaket er brudd på stortingsforliket, sier Arnstad.

Hun mener dagens vedtak vil føre til at bestanden øker, selv om Slettås-kullet blir tatt ut.

- Selv om bestanden skulle ligge flatt, vil dette være dobbelt så høyt som det Stortinget har vedtatt. Stortinget har vedtatt at Norge skal ha mellom 4 og 6 revir. Tellinger viser at vi nå ligger på 10,5 kull. Åtte norske og fem grenserevir, sier Arnstad.

Hun lover politisk nbråk i Stortinget, men tror det blir større protester fra de som til daglig vil stå i problemene.

- Hele ulvekonflikten flyttes nå sørover til Akershus og Østfold. Konsekvensene blir store for de som bor i området og for beitebruken. Beitenæringen får større og større problemer knyttet til ulveproblematikk. Jeg tror vi kommer til å se et nytt, høyere konfliktnivå, sier Arnstad.

Venstre står sammen med SV og MDG utenfor Stortingets rovdyrforlik fra 2016, samtidig som Venstres nestleder Ola Elvestuen leder departementet som fastsetter lisenstallet før ulvejakten.

På forsiden nå