Jensen forsvarer den økte oljepengebruken:

- Staten mister 3 milliarder på økt elbilsalg

KNM Helge Ingstad og langt flere el-biler i nybilsalget er blant forklaringene finansminister Siv Jensen bruker på at regjeringen øker oljepengebruken i 2019.

Oslo 20190514. Finansminister Siv Jensen på pressekonferansen om revidert nasjonalbudsjett 2019. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix  Foto: Solum, Stian Lysberg

Saken oppdateres.

Det går godt i norsk økonomi. Det skapes flere jobber og flere kommer i arbeid, sa finansminister Siv Jensen da hun i formiddag la frem regjeringens endringer på statsbudsjettet for i år.

Ifølge Jensen har utsiktene for norsk økonomi endret seg lite siden hun i høst la frem statsbudsjettet.

– Utgiftene øker med 2,9 milliarder kroner og inntektene reduseres med 300 millioner kroner, sier Jensen om revidert nasjonalbudsjett i forhold til statsbudsjettet.

Likevel velger finansministeren å øke bruken av oljepenger med syv milliarder kroner i år. Dette har hun allerede fått kraftig kritikk for.

- Regjeringen bruker penger som om det var krise. Men vi er ikke i noen økonomisk nedtur, snarere har regjeringen økt sine vekstanslag, sa sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til NTB mandag morgen.

Elbilsalget tømmer kassa

Siv Jensen forklarer og forsvarer den den økte oljepengebruken med to forhold:

· Skatte- og avgiftsinntektene er nedjustert. Hovedårsaken til dette er det kraftige økningen av elbiler i nybilsalget. Elbiler er pålagt betydelig lavere avgifter enn biler som går på bensin og diesel. Av det samlede bortfallet på 3,3 milliarder i skatter og avgifter, vil staten vil «tape» så mye som tre milliarder kroner i frafall av avgifter fra elbilene.

- Men dette er en villet politikk. Vi vil at det skal selges flere elbiler, politikken vår virker, understreker Jensen.

· Utgiftene ble høyere og inntektene ble lavere enn forventet. Havariet av KNM Helge Ingstad og forsyvning i inntekter fra salg av klimakvoter.

Avviser kritikken

Uttaket fra oljefondets kapital på 2,9 prosent gir budsjettet en vekstimpuls – altså et positiv påvirkning på den økonomiske aktiviteten – på 0,5 prosent.

Siv Jensen avviser kritikken av den den økte oljepengebruken i 2019 med å vise til 2018.

- Det er naturlig å se vekstimpulsen lit over tid. I år skyldes økningen i impulsen, hvertfall 70 prosent, at vi hadde lavere pengebruk enn ventet i 2018.

Hun hadde følgende hilsen til sine kritikere:

- Det er lurt å lese analysene som ligger i budsjettet. Det er ingen god idé å stirre seg blind på budsjettimpulsen alene, sa Jensen - og argumenterte for at det av og til er fornuftig å se på budsjettpolitikken i et toårsperspektiv, som hun hevder ble gjort i 2012 og 2013.

Da var det Stoltenberg som styrte landet.

– I hele vår regjeringsperiode har den samlede oljepengebruken ligger under handlingsregelens grense på 3 prosent, sier Jensen.

De viktigste endringene i statsbudsjettet

* 1,5 milliarder kroner til 900 flere og bedre heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsbolig.

* 430 millioner til klimatiltak. Av disse får klimainvesteringsfondet Nysnø 100 millioner og Enova 50 millioner. 25 millioner går til fylkeskommunene for å støtte omlegging til hurtigbåter med nullutslipp, mens 60 millioner skal brukes til å flytte godstransport til jernbane.

* 250 millioner til å forebygge forsinkelser og stans på Norges mest trafikkerte togstrekning mellom Asker og Lillestrøm.

* Fylkeskommunenes inntekter reduseres med mellom 100 og 200 millioner kroner i 2020. I tillegg legges det opp til en svakere vekst i kommunenes frie inntekter.

* 200 millioner til å bygge ned bomstasjoner og betale ut gjeld på følgende strekninger: Fylkesvei 544 (Halsenøysambandet i Hordaland) og fylkesvei 17 (Tverlandet – Godøystraumen i Nordland).

* Ny tilskuddsordning til å bygge kjøkken på landets sykehjem der staten tar halve regningen.

* Merverdiavgift på ebøker og strømmetjenester med ebøker fjernes.

* 105 millioner til lokale idrettsanlegg gjennom kompensasjon av merverdiavgift.

* 100 millioner til nytt utstyr i politiet.

* Sykelønnsordningen for selvstendig næringsdrivende økes fra 75 til 80 prosent.

* 66 millioner til å øke taket for bostøtte for barnefamilier og større husstander. Samtidig vil 3.100 færre motta slik støtte.

* 60 millioner til den nye støtteordningen for gods på jernbane.

* 50 millioner til bredbåndsutbygging der det i dag ikke er lønnsomt å bytte ut, samt til å koble opp husstander og virksomheter som blir berørt av Telenors avvikling av kobbernettet.

* 30 millioner til å opprettholde Veterinærinstituttets kontorer i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen og Sandnes.

* I tillegg er det foreslått en lang rekke mindre endringer

På forsiden nå