Fellesforbundet vil beholde EØS-avtalen

Flertallet i Fellesforbundet har talt: EØS-avtalen må utredes for alternativer. Men ikke med føring om å få meldt Norge ut .

SLAPP MED SKREKKEN: Fellesforbundet vil utrede EØS avtalen. Her er forbundsledelsen under en tidligere avstemning: forbundsleder Jørn Eggum, nestleder Steinar Krogstad og forbundssekretær Clas Haarek Delp.  Foto: Vidar Ruud

Saken oppdateres.

Etter en lang uke med tildels hissig debatt om EØS, konkluderer LOs største industriforbund med at EØS-avtalen må utredes, men ikke med føring om å få Norge meldt ut.

Det ble klart nå onsdag formiddag.

Redaksjonskomiteen klarte ikke å blir enige om en felles innstilling. Derfor ble det lagt to forslag på bordet:

* Flertallet på ni medlemmer i redaksjonskomiteen innstilte et forslag om utredning, men ikke ingen føringer for utmelding.

* Mindretallet på seks medlemmer ville også ha utredning av EØS-avtalen, men med en klar føring for at Norge skal meldes ut av EØS.

Forslaget fra flertallet vant salen med 300 stemmer. 218 stemte for mindretallets forslag om at hensikten med utredning skulle være å få Norge meldt ut.

- Vi ønsker ikke «no-deal-exit»

Da Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre talte til forbundet tirsdag, sa han at selv om mange vil skrote hele EØS-avtalen, er ikke dette løsningen på problemene i arbeidslivet.

Jonas Gahr Støre og ledelsen i Fellesforbundet kunne onsdag puste lettet ut.

- Begge forslagene nei-partiene Sp og SV ligger innenfor flertallsforslaget. Mindretallsforslaget er mer ytterliggående enn de som har vært fremmet på Stortinget og vil skape snubletråder for arbeidet med en rødgrønn regjering, advarte nestleder Steinar Korgstad på vegne av flertallet i redaksjonskomiteen fra talerstolen i innspurten av debatten.

- Norge har opplevd en gradvis større kontroll av EU gjennom EØS-avtalen. EØS-avtalen har tatt en retning som ikke tjener folket. Det vi advarte mot i 2015 har slått til: EØS-avtalen står over vårt viktigste vern i nasjonale anliggende, Høyesterett, sa Såle Knoff Johansen fra mindretallet.

Knoff Johansen understreket at mindretallets mål om å få Norge ut av EØS var et primærstandpunkt, og at mindretallet, som eksempel, ikke ønsket utmeldelse for enhver pris eller en «no-deal-exit».

LES POLITISK REDAKTØR SIV SANDVIK: - Det siste Støre trenger

Advarte med Brexit

Flertallet i redaksjonskomiteen trakk frem Brexit - og advarte mot å tror at det var realistisk å reforhandle de grunnleggende elementene i EØS-avtalen:

«EØS-avtalen har skapt problemer i det norske arbeidsmarkedet. Det dreier seg både om konflikter mellom norske reguleringer og EØS-retten og om sosial dumping og lavlønnskonkurranse.

Samtidig har avtalen sikret vårt eksportrettede næringsliv en full og forutsigbar markedsadgang til Europa. Brexit- prosessen i Storbritannia viser at det i dag neppe er et realistisk alternativ å reforhandle de grunnleggende elementene i EØS-avtalen.

Alternativet til EØS må derfor enten bygge på:

WTO-regelverket og vår handelsavtale med EU fra 1973, som eventuelt kan utvikles til en handelsavtaleløsning tilsvarende avtalene EU har med Canada og Sveits, eller fullt medlemskap i EU.

Fellesforbundet må derfor kreve at det gjennomføres en offentlig utredning om disse punktene, som også viser hvilke alternativer vi har til dagens EØS-avtale, som samtidig vil sikre våre bedrifter en full og forutsigbar markedsadgang til Europa».

Ville ha føringer

Mindretallet på 6 medlemmer i redaksjonskomiteen ville derimot han en utredning med klatre føringer på å få sagt opp avtalen. De la følgende takst på bordet:

«Derfor ber Fellesforbundet myndighetene sette ned offentlige utvalg, med bred representasjon av berørte interesser og arbeidslivets parter, for nødvendige utredninger av følgende saksområder:

 • Hvordan kan vi regulere vårt arbeidsmarked på en måte som tillater nødvendig arbeidsinnvandring og slår tilbake sosial dumping, samtidig som vi fremmer kvalitet i arbeidet, trygghet for ansatte, innovasjon, økonomisk konkurransekraft og økologisk bærekraft – i en situasjon der norsk arbeidsliv blir frigjort fra lovverket i EUs indre marked?
 • Hvordan kan Norge sikres fortsatt markedsadgang for varer og tjenester i EU-området, i en situasjon der vi gjør bruk av adgangen til å si opp EØS-avtalen med ett års varsel?
 • Utredningene settes i gang med sikte på å si opp EØS-avtalen.»


VANT FREM: Nestleder Steinar Krogstad på talerstolen før landsmøte i Fellesforbundet stemmer over EØS-avtalen. Han og flertallet i redaksjonskomiteen vant frem.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix 
    
      (Foto: Vidar Ruud)

VANT FREM: Nestleder Steinar Krogstad på talerstolen før landsmøte i Fellesforbundet stemmer over EØS-avtalen. Han og flertallet i redaksjonskomiteen vant frem. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix  Foto: Vidar Ruud

Oslo 20191015. 
Ap leder Jonas Gahr Støre på Fellesforbundets landsmøte.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix 
    
      (Foto: Vidar Ruud)

Oslo 20191015. Ap leder Jonas Gahr Støre på Fellesforbundets landsmøte. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix  Foto: Vidar Ruud

På forsiden nå