Ministeren ba om unnskyldning i Stortinget:

- Nav har feilaktig anmeldt 100 personer til politiet siden 2012

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ba om unnskyldning til de som har blitt feilaktig dømt eller skadelidende i Nav-skandalen. Følg ministerens forklaring her.

Opptak fra Stortinget om NAV-skandalen

Saken oppdateres.

- På vegne av regjeringen ber jeg om unnskyldning. Jeg har tidligere kalt dette en skandale og det står jeg for.

Anniken Hauglie startet sin redegjørelse i Stortinget med å understreke alvorlighetsgraden i Nav-skandalen.

- Alle steiner må bli snudd. Det som er skjedd av feil må rettes opp.

Hauglie gjentok etter redegjørelsen for andre gang at hun ber om unnskyldning til de rammede i saken.

Anmeldt 100 klienter siden 2012

Hauglie redegjorde for kontakt mellom departementet, direktoratet og Nav. fra den første uformelle henvendelsen fra Trygderetten i november 2018 og fram til de siste møtene mellom ministeren og Nav-drektøren i oktober 2019.

- Det mest alvorlige er at Nav har anmeldt 100 personer for trygdesvindel for uriktige siden 2012. Vel 50 anmeldelser ble utsatt etter brev i september 2019.


Varsler at også forrige regjering må granskes

Hauglie sier hun vil be om at et eksternt utvalg gransker saken.

- Feiltolkning og feil er skjedd både i trygdeforvaltningen og straffesakssporet. Utvalget må gå tilbake til implementeringen av forordningen i 2012 og før 2012. Utvalget må også granske hva som skjedde etter at trygderettens kom med kjennelser som gikk imot Navs praksis i 2017.

Hauglie varslet også at den nye lovfortolkningen kan føre til at nye regler blir nødvendig.

- Ny praksis vil føre til at flere oppholder seg i utlandet. Det kan gi praktiske utfordringer. Vil vurdere endringer i folketrygdloven for å sikre oppfølging i EØS-området, sa statsråden.


Støre: - Hvordan kan Nav «mene» at trygderetten tar feil?

Aps leder Jonas Gahr Støre var først ut av stortingspolitikerne til å følge opp statsrådens redegjørelse. Han gjentok at han mener saken må opp i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre i Stortinget for å redegjøre for trygdeskandalen som har sendt uskyldige i fengsel. - Nav har ikke fulgt norsk lov. Nå må folk få oppreising og vi må vurdere hvem som skal ta ansvar, sa Ap-lederen.  Foto: Stian Lysberg Solum

Støre var svært kritisk til Navs håndtering. Og stilte en rekke spørsmål:

- Hvordan kan Nav sende ni kjennelser i trygderetten i 2017 og 2018 tilbake uten å endre praksis?

- Hvordan kan Nav bare mene at domstolskjennelsen ikke er riktige og fortsette som før?

- Hvorfor kunne man sette i gang et arbeid om trygdeeksport (Stortingsmelding 2017) uten å involvere Nav og gjennomgå Navs praksis og tolkning?

- Hvorfor har det tatt 10 måneder fra det kom varsel om feil fra Nav til det ble offentlig?

Støre uttrykte undring for hvordan departementet i mange måneder passivt har mottatt urosignaler fra Nav uten at det ble fulgt opp.

- I mellomtiden ble folk dømt. Nav har ikke fulgt norsk lov. Nå må folk få oppreising og vi må vurdere hvem som skal ta ansvar, sa Ap-lederen.


48 dømt på feil grunnlag

Sist uke ble det kjent at Nav har feiltolket reglene om å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og/eller pleiepenger til andre EØS-land.

Rundt 2.400 saker eller personer har fått tilbakebetalingskrav som kan være feil, og minst 48 personer er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag.

Litt etter klokken 10.00 i formiddag entrer arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie talerstolen i Stortinget for å forklare hvorfor dette kunne skje, til tross for en serie med tilbakemeldinger, innvendinger og redegjørelser på at det er lov å ta med seg utbetalinger fra staten til et EØS-land.

LES MER: ESA krevde avklaring fra Norge allerede i 2015

Må svare

Blant spørsmålene stortingspolitikerne vil ha svar på, er hvorfor ikke departementet og Nav trakk i nødbremsen og fikk pågående straffesaker stilt i bero straks de ble klar over omfanget i slutten av august.

Den siste dommen for trygdesvindel på feil grunnlag kom 17. september.

Hauglie må også svare på hvorfor alarmen ikke gikk tidligere etter flere avgjørelser i Trygderetten fra juni 2017.

LES MER: Vil ha trygdeskandalen i Kontrollkomiteen

Statsministeren avlyser Frosta

Statsminister Erna Solberg endrer flere av sine planer i dag, og er til stede under Anniken Hauglies redegjørelse om trygdeskandalen.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie  Foto: Bøe, Torstein

Opprinnelig var det et besøk til Trøndelag som sto på planen for Solberg. Hun skal fortsatt reise, men må utsette avreisen til etter redegjørelsen.

Dermed utgår Solbergs besøk til Produsentpakkeriet Trøndelag og Frosta Grønt, Norges største agurkgartneri, på Frosta, som skulle finne sted tirsdag formiddag.

Hun rekker imidlertid deler av et toppmøte for kvinnehelse på St. Olavs hospital. Solberg skal også delta på en studentkveld på Samfundet i Trondheim.

På forsiden nå