Frp og regjeringspartiene:

Enige om pelsdyrerstatning

De borgerlige partiene partiene har inngått forlik om kompensasjon til pelsdyrbøndene. Men ingen vet hva det vil koste til slutt.

SKAL AVVIKLES:Pelsdyrnæringen skal avvikles. Nå er det enighet om erstatning.  Foto: Terje_Svaan Terje Svaan

Saken oppdateres.

Avtalen ble klar bare en knapp time før saken skal debatteres i Stortinget, som tirsdag formiddag skal behandle et forslag fra Senterpartiet om å gi pelsdyrbøndene «full erstatning».

Frp og regjeringspartiene er blitt enige om å droppe erstatning basert på bokført verdi eller antall avlstisper.

I stedet blir kompensasjonen basert på en verdivurdering av hvert enkelt pelsdyranlegg, heter det i avtalen som tirsdag morgen kom på plass mellom Frp og Høyre, KrF og Venstre.


Her er pelsdyrforliket:

Frp ble i morgentimene tirsdag enige med regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre om et pelsdyrforlik. Saken skal behandles i Stortinget tirsdag formiddag.

Her er enigheten:

* Stortinget ber regjeringen endre kompensasjonsordningen for pelsdyroppdrettere som holdt pelsdyr 15. januar 2018 og som rammes av vedtaket i Stortinget 13. juni 2019 om forbud mot hold av pelsdyr, slik at det gis kompensasjon som om det dreier seg om et ekspropriasjonsartet inngrep.

* Stortinget ber regjeringen om å erstatte gjeldende kompensasjon basert på bokført verdi og/eller antall avlstisper, med en økonomisk kompensasjon til pelsdyroppdretterne basert på verdivurdering av hvert enkelt pelsdyranlegg.

* Stortinget ber regjeringen om å utforme et opplegg for taksering av pelsdyranlegg basert på faglige verdivurderinger som tar utgangspunkt i ekspropriasjonsrettslige regler.

* Stortinget ber regjeringen om å videreføre øvrige ordninger tilknyttet avvikling av pelsdyrnæringen som fastsatt i gjeldende forskrift.


Det skal utformes et opplegg for taksering av pelsdyranlegg basert på faglige verdivurderinger.

De fire partiene er enige om å definere saken som et «ekspropriasjonsartet inngrep». Ekspropriasjon betyr at staten fratar noen deres eiendom med tvang, og at de derfor får en økonomisk kompensasjon for det.

Det er ikke satt noen økonomisk ramme for erstatningsordningen de fire partiene på borgerlig side nå er enige om.

Det siste forslaget som lå på bordet fra regjeringens side, hadde en ramme på vel 800 millioner kroner.

Ukjent prislapp

Landbruksminister Olaug Bollestad sa tirsdag formiddag at «ekspropriasjonsmessige prinsipp» skal legges til grunn for utregningen av erstatningen til bøndene.

– Vi har fått til ei ordning der gårdene skal takseres etter prinsippene med ekspropriasjon, sier Bollestad.

Landbruksministeren sier forskriften om verdifastsettelse skal være klar før sommeren - og at den praktiske takseringen kan starte en gang etter dette.

Men heller ikke Bollestad kan gi noen ramme for pelsdyrerstatningen nå, men vedgår at det er sannsynlig at den blir høyere enn den rammen som hittil er lagt til grunn.

Hun og Frps landbrukspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen fastslo tirsdag formiddag at det var nødvendig å gjøre endringer.

– Den opprinnelige ordningen ga urimelige utslag. Vi kom opp i store summer. Med dette får vi en jevnere fordeling, sier Bollestad.

– Å taksere er den mest rettferdige måten å gjøre det på. I den andre modellen fikk vi en del skeive utslag, tilføyer Johansen.

Venstre-seier

Det var Venstre som i regjeringsforhandlingene, først på Jeløya i 2018 og så på Granavolden i fjor, fikk gjennomslag for å avvikle pelsdyrnæringen innen 2025.

Men diskusjonen om erstatning for pelsdyrbøndene som tvinges til å avvikle, har vært lang og kronglete. Ordningen har flere ganger vært jekket betydelig opp.

Representanter fra både Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre har vært misfornøyde med kompensasjonen som har vært foreslått.

- En gledens dag

Trøndelag Høyres Elin Agdestein er lettet.

- Mange av oss i Trøndelag Høyre har i denne prosessen argumentert for å legge erstatningsrettslige prinsipper til grunn for verdifastsettelse av pelsdyrfarmene. Vi har pekt på urimeligheten i å bruke bokført verdi, fordi dette ville gi en uforutsigbar og alt for dårlig kompensasjon med store tap for enkeltbønder, sier Agdestein.

Hun legger ikke skjul på at hennes og Høyres primærstandpunkt har vært å la pelsdyroppdretterne få fortsette.

- Når en erstatning av de reelle verdiene nå endelig er på plass, får næringa en anstendig behandling som er Høyre som næringsparti verdig, sier Agdestein - og gir Frp honnør for sine gjennomslag.

På forsiden nå