Slik vil Erna Solberg styre Norge videre etter koronakrisen

Å skape arbeidsplasser er jobb nummer én, erklærte Høyre-leder Erna Solberg da hun åpnet partiets landsmøte fredag. Hun vil satse på klima og digitalisering.

Saken oppdateres.

Høyre og Erna Solberg har hatt regjeringsmakt i åtte år. Nå må partiet løfte seg etter håret for å klare en tredje periode.

Det er ikke først og fremst Høyre som ligger dårlig an på målingene, men partiets samarbeidspartnere. Særlig Frp har fått svi for Senterpartiet opptur.

På en måling utført av Dagsavisen denne uken hadde selv SV passert Høyres tidligere regjeringspartner og støtteparti i Stortinget.

LES MER: - Trøndelag har fått mye omtanke av denne regjeringen

Mens flere andre partier denne våren har trukket fram «vanlige folk», gjorde Solberg et poeng av å skille seg ut.

– Nå skal visst alle helst være vanlige, innledet Solberg landsmøtetalen.

– Jeg er mer opptatt av å få fram at vi alle er uvanlige. At hver enkelt er unik, fortsatte hun.

Arbeidsplasser, omstillingsvilje og næringslivsvennlig politikk gikk som en blå tråd gjennom Solbergs landsmøtetale.

Selv om pandemien fortsatt er med oss, ville Solberg se framover til tiden etterpå. De kommende tiårene vil den viktigste utfordringen være å skape nok nye arbeidsplasser i private bedrifter, understreket hun.

– Og når arbeid er jobb nummer en, så er det ett parti som kjenner bedriftene, og som har en virkelig næringsvennlig og jobbskapende politikk, og det er Høyre, sa Solberg.

Muligheter innen grønne næringer

Hun pekte på klima og digitalisering som stor satsingsområder.

– Løftene våre om at Norge skal nå våre klimamål har ikke lagt noen demper på gründere og industribyggere. Tvert imot, sa hun.

Solberg viste til havsatsing, grønn skipsfart, hydrogen, forskning og utvikling som viktige mulighetsrom innen et klimaperspektiv.

Vil ha IT-løft

Digitalisering gir en enklere hverdag for folk og næringsliv og frigjør ressurser. Kan Norge også få til en satsing på nye arbeidsplasser innen digitalisering, kan det gi oss enorme muligheter, framhevet Solberg.

– Da blir det vinn-vinn-vinn, sa hun.

I løpet av den neste perioden vil Høyre ta initiativ til et eksportløft for IKT-næringen. Der vil man se hvordan offentlige IT-prosjekter kan bidra til økt kompetanse og mer eksport. Et tilleggspoeng er at dette er jobber som kan utføres uansett hvor i landet man bor, påpekte Høyre-lederen.

Reform av ungdomsskolen

Skole blir en av Høyres hovedprioriteringer i valgkampen. Et viktig tema på landsmøtet er å ta stilling til en reform av ungdomsskolen.

Svake ferdigheter fra ungdomsskolen er lenge vist til som en av de viktigste årsakene til frafall i videregående opplæring. Reformen tar mål av seg å øke læring, trivsel og motivasjon. Forslagene omfatter blant annet:

* Se på fagsammensetning på nytt.

* Innføre obligatorisk yrkesfag som valgfag.

* Oppfølgingsplikt for skolen ved fravær.

* Legge til rette for profilskoler.

* Åpne for at elever kan velge mer praktiske tilnærminger i matematikk, norsk og engelsk.

Lyseblått Høyre

Hovedprosjektet for Høyre denne helgen blir å få satt sammen et nytt partiprogram - og fått satt fyr på partiets delegater til valgkampen som venter.

Blant sakene det kan bli litt debatt om er hvorvidt rektorer skal få avgjøre mobilbruk på skolen, om tippemonopolet skal bestå eller og hvor fast politiets bevæpning egentlig bør være.

Høyres nye partiprogram er skrudd i en lyseblå bane inn mot sentrum, bekrefter programkomiteens leder Linda Hofstad Helleland.

Lar rus og abort ligge

Mens partiene på venstresiden har hatt opphetede debatter om abortgrenser og ruspolitikk, står ikke dette på kjøreplanen for Høyre i helgen.

Abortspørsmålene overlates til stortingsgruppen etter valget.

– Vi er på linje. Og det er derfor det heller ikke er kommet inn noen forslag, forklarte lederen av Høyres programkomite, Linda Hofstad Helleland tidligere denne uken.

I Høyres nye partiprogram slås det fast at «dagens abortlov skal ligge fast».

– Vi fant ut ganske tidlig at vi er fornøyd med 12 ukers selvbestemt abort, slik det er i dag, sier Helleland.

Det blir heller ingen debatt rundt rusreformens forslag om å avkriminalisere bruk og oppbevaring av mindre mengder narkotika. Her står Høyre på reformen regjeringen la fram tidligere i vår.


På forsiden nå