Ja til personlige bilskilt

«2RETANG» som registreringsskilt på bilen? Snart kan du merke bilen din etter innfallsmetoden.

Ja til skilt som dette: Men det vil ta tre-fire år før ordningen er på plass. Foto: TOR PEDERSEN 

Saken oppdateres.

«2RETANG» og «1GAMMELMANN» for Mods-tilhengere eller «4PILS&1PIZZA» for å hylle Åge Aleksandersen?

Verken konkrete regler eller oppstartsdato er klart, men samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) bekrefter nå i et brev til Stortinget at han er positiv til å innføre en slik ordning også i Norge.

Imidlertid ligger det an til noen begrensninger slik som i Sverige der uegnede eller støtende skilt avvises.

Det er herfra KrF-representantene Olaug Bollestad, Geir S. Toskedal, Hans Fredrik Grøvan og Geir Jørgen Bekkevold henter inspirasjon og argumenter når de ber regjeringen fremme forslag om en slik ordning.

- Vinn-vinn

KrF-kvartetten ser for seg at overskuddet fra salg av slike personlige bilskilt øremerkes trafikksikkerhetstiltak. Ifølge forslagsstillerne ruller det om lag 14.000 biler i Sverige med personlige registreringsskilt. Majoriteten av pengene dras inn av Skyltfonden, som uavkortet bruker disse kronene på trafikksikkerhet.

Det KrF kaller en vinn-vinn-løsning har nå regjeringens støtte.

Solvik-Olsen minner samtidig om at det per i dag er en rekke utfordringer med å få dette på plass av hensyn til etablerte systemer og ressursene som kreves.

«Dagens datasystem for kjøretøyregistrering er ikke tilrettelagt for en ordning med personlige kjennemerker».

Kostbar modernisering

Likevel er det håp for kreative og betalingsvillige bilister. Førerkort- og motorvognregisteret Autosys skal fornyes. Systemet har flere ganger fått kritikk av Riksrevisjonen. Prosjektet «Au2sys» ble stanset høsten 2007 på grunn av betydelige kostnadsøkninger og forsinkelser. Dette har fått konsekvenser også for Toll- og avgiftsetaten samt politiet.

Nå ligger registeret an til å sprekke med over 300 millioner kroner til en beregnet sluttpris på 1,1 milliard.

Lengst er arbeidet ifølge samferdselsministeren kommet for førerkort, mens funksjoner for ulike kjøretøy gjenstår å utbedre. Statsråden konstaterer at dagens godkjenning og registrering av kjøretøy i eksisterende system er utdatert både teknisk og funksjonelt. Dette skal erstattes for å gjøre det mulig å levere nye tjenester for publikum.

«Dette er i seg selv et svært omfattende og ressurskrevende arbeid, og det er da ikke hensiktsmessig verken av økonomiske eller kvalitetsmessige hensyn parallelt å gjennomføre omfattende endringer i nåværende system som skal fases ut», skriver Solvik-Olsen.

Ber Vegvesenet ta grep

Ifølge samferdselsministeren skaper innføring av en ordning med personlige kjennemerker et behov for en rekke avklaringer om ordningens innhold, administrasjon og kostnader. Slike avklaringer skal ikke komme før noe nærmere ferdigstillelsen av kjøretøydelen av det nye Autosys. Statens vegvesen jobber nå med materiale for å kunne vurdere løsninger for kjøretøy i prosjektet.

Næringslivet bønnfaller H og Ap om å vedta bompakke «Jeg legger til grunn at Statens vegvesen i dette arbeidet ser hen til at løsninger som personlige kjennemerker kan utvikles i framtiden», skriver Solvik-Olsen.

«Jeg er som nevnt positiv til å innføre slike personlige kjennemerker og vil komme tilbake til dette så snart et nytt Autosys er ferdig utviklet, og de nødvendige, tekniske forutsetningene i det nye motorvognregisteret dermed er til stede for å innføre personlige kjennemerker».

I et brev sendt tidligere i høst til Facebook-aksjonen «Personlig bilskilt til Norge» bekreftet Samferdselsdepartementet at det er deres intensjon å innføre en slik ordning når Autosys har fått på plass nødvendige tekniske forutsetninger. Autosys-prosjektet ventes ferdigstilt i løpet av 2016.

Fakta:

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) er positiv til å innføre en ordning for personlige registreringsskilt i Norge og vil komme tilbake til dette når førerkort- og motorvognregisteret Autosys ventes ferdigstilt i løpet av 2016.

Flere KrF-representanter, deriblant Rogalands Olaug Bollestad og Geir S. Toskedal, vil øremerke inntekter fra ordningen til trafikksikkerhetstiltak.

På forsiden nå