Nei til to nye privatskoler

Formannskapet vil ikke tilrå at det etableres to nye privatskoler i Trondheim, men sier ok til at tre får utvide.

Ville godta: Kommunalråd Geirmund Lykke (KrF) var innstilt på å akseptere de private skolenes søknader. 

Saken oppdateres.

Det er Utdanningsdirektoratet som avgjør om de fem skolene får etablere seg eller utvide slik det er søkt om, Formannskapets rolle er å avgi en høringsuttalelse. Tre uttalelser ble altså positive, to negative. I prinsippet kan direktoratet ta en selvstendig avgjørelse, uavhengig av uttalelsene.

Kommunalråd Geirmund Lykke (KrF) var innstilt på å akseptere alle de fem søknadene. Hans hovedargument var at formannskapets oppgave måtte være å vurdere om de private skolene ville gi negative konsekvenser for den offentlige skolen i Trondheim. Var svaret nei på det, kunne man ikke aktivt si nei til etablering eller utvidelse, hevdet Lykke.

LES OGSÅ: Disse ønsker å starte ny privatskole

Foreldres valgrett

– Men dette handler også om foreldres rett til å velge opplæringstype for sine barn, sa Lykke som slo fast at den offentlige skolen står sterkt i Trondheim og at de private skolene har synkende elevtall.

Skolene som fikk nei fra formannskapet var Idrettsungdomsskolen Lerkendal AS for 90 elever på fra 8. til 10. trinn og Trondheimsrosen International School med 150 elever på fra 1. til 10. trinn. Disse fikk kun stemmene fra Høyre, Frp og KrF.

LES OGSÅ: Trond Giske frykter at nye privatskoler vil stjele elever

Nidaros Idrettsungdomsskole og Stiftelsen Trondheim International School fikk begge formannskapets medhold i å utvide med 30 elevplasser, mens Steinerskolen på Rotvoll fikk aksept for å utvide med tolv elevplasser særskilt tilrettelagt for funksjonshemmede. Arbeiderpartiet og SV gikk imot to av dem, men stemte for utvidelse ved Trondheim International School.

LES OGSÅ: Vil fjerne skoler med færre enn 30 elever

Boligprosjekt etter valget

Boligprosjektet til Koteng Bolig AS i Mellomila med 50-60 enheter har politikerne valgt å utsette. Kommunalråd Geir Waage (Ap) sier de trenger mer tid på utbyggingen som mange i nærmiljøet har reagert negativt på. Det er særlig den høye utnyttelsen og byggehøydene som har ført til reaksjonene, blant annet fra velforeningen i området.

Det spesielle med utsettelsen er at saken ikke vil bli sluttbehandlet av det sittende bystyret før valget. Enkelte er kanskje ikke spesielt komfortable med å forsvare det omstridte prosjektet midt i valgkampen.

Waage sier det dreier seg om en utsettelse til neste møte i bygningsrådet som er berammet til tirsdag 1. september. Det enkelte partis standpunkt vil avtegne seg der, men det er altså bystyrets møte 15. oktober som får saken til endelig sluttbehandling. Dette er det sittende bystyrets aller siste møte før det nye bystyrets konstituerende møte uken etter.

På forsiden nå