- Homohets bør svi på pungen

SV vil ta statsstøtten fra trossamfunn som diskriminerer homofile.

  Foto: VEGARD EGGEN

Saken oppdateres.

Snorre Valen, SVs 1. kandidat i Sør-Trøndelag til stortingsvalget, og Daniel Johansen fra Landsforeningen for lesbiske og homofile (LLH), gjør nå felles front.– De som diskriminerer homofile bør ikke belønnes for lovbrudd, mener de.Snorre Valen sier han har kampsakene klare foran høstens stortingsvalg:– SV vil gå til valg på å skille stat og kirke og sørge for at de trossamfunn som benytter seg av unntaksadgangen i diskrimineringsloven mister statsstøtten, sier lederen i Sør-Trøndelag SV.Både Valen og Johansen mener Frp sine utspill om å frata muslimske trossamfunn statsstøtte er hyklersk:– Frp leker sekulære og sier at muslimer må fratas statsstøtte om de diskriminerer noen. Samtidig er Frp de hardeste tilhengerne av statskirken, som er den største sammenblandinga av religion og politikk.

– Betaler for lovbruddArbeidsgivere har ikke lov å spørre potensielle ansatte om legning. Kirken og andre trossamfunn har likevel anledning til å søke dispensasjon fra lovene som beskytter mot diskriminering. Daniel Johansen er leder av LLH i Trøndelag. Han understreker at LLH ikke har tatt standpunkt i synet på kirke og stat og at dette er hans private syn. De to har sett seg kraftig lei på det de mener er en mostridende statlig politikk:– Vi vil ha slutt på at skattebetalernes penger går med på å finansiere lovbrudd, sier de begge.– Staten kan ikke vedta lover og regulere samfunnet på den ene siden, og så betale folk for å bryte de samme lovene med den andre hånden, skyter Valen inn.

– Religionsrasisme av Frp– Vil ikke dette bli detaljstyring av folks religionsfrihet?– Tvert i mot, dette er det motsatte. Trossamfunn skal kunne gjøre hva de vil, men når de bestemmer seg for å bryte norsk lov så skal de ikke få statsstøtte. Uavhengig av religion. Ikke som Frp gjør, som peker seg ut akkurat islam. Det er i så fall en religionsrasistisk politikk.

LES OGSÅ: Frp vil ikke detaljstyre trossamfunnene

– Hva med de som mener dette vil bli en meningstvangstrøye?– Meningstvangstrøye har vi i dag. I dag må et visst antall av regjeringen sine medlemmer være medlem av statskirka for å få sitte i regjering, sier Snorre Valen.

Vil ta debatten tilbakeValen og Johansen viser til at i det i land i Europa og USA ville være utenkelig med statlig finansiering av religioner eller menigheter:– Vi er for at alle skal fritt kunne utøve den religionen de vil, men det er ikke en menneskerettighet at staten skal betale for det.– Opposisjonen har en dårlig tid og har lite å kritisere regjeringa for, da prøver de å spille opp til en verdidebatt. Det Frp kommer med er bare vikarierende motiver. SV skal ta debatten tilbake, sier Snorre Valen.

 
        
            (Foto: VEGARD EGGEN)

  Foto: VEGARD EGGEN

På forsiden nå