Maner til kamp mot svensk overvåkning

Svenske myndigheter kan overvåke all datatrafikk som går gjennom Sverige, også store deler av vår datakommunikasjon. Det ønsker Venstres Guri Melby større fokus og motstand mot. Hun mener regjeringen er for slapp til å kreve unntak for Norge.

Saken oppdateres.

Den svenske riksdagen vedtok onsdag utvidelser i den såkalte FRA-loven, som er oppkalt etter Försvarets Radioanstalt (FRA). Loven tillater overvåkning av tele- og datatrafikk mellom Sverige og andre land.

I går ble en lovendring vedtatt som legger opp til at det skal etableres flere kontrollstasjoner for hvordan FRA skal få avlytte datakabler som krysser landegrensene.

En stor del av all datatrafikk mellom Norge og utlandet går gjennom Sverige, og kan derfor nå overvåkes av svenske myndigheter.Regjeringen gjør ikke noeVenstres Guri Melby er overrasket over at den norske regjeringen ikke har gjort mer for å få stanset svenskenes mulighet til å avlytte norsk datatrafikk.– Venstres landsstyre vedtok i desember i fjor en uttalelse der vi ber regjeringen ta kontakt med svenskene for å protestere. Samtidig ba vi regjeringen iverksette en informasjonskampanje om FRA-lovens konsekvenser for norske borgere, forvaltning og næringsliv. Vi ba også regjeringen vurdere om de kan kreve at servere med informasjon om norske tele- og internettkunder skal lagres i Norge. Men ingen ting er gjort. Regjeringen har ikke gjort noe for å forhindre at norsk datatrafikk kan overvåkes av ett annet land, sier Guri Melby.Grovt overtrampHun er overrasket over at den norske regjeringen ikke virker å være veldig engasjert i det faktum at svenske myndigheter nå kan overvåke blant annet all e-post og mobiltrafikk som sendes fra Norge til andre land.– Dette er et grovt overtramp mot personvernet for alle som bor i Norge. Men regjeringen holder seg tause. Siden Jens Stoltenberg ikke reagerer så må vi som forbrukere reagere. Norske nettleverandører som har sine servere stående i Sverige, bør vurdere å flytte dem hjem. På den måten unngår man overvåkning. Norske kunder som kjøper tjenester fra mobil- og internettleverandører kan også være med på å presse leverandører til å ha sine datamaskiner stående i Norge, sier Guri Melby.Lagre data hjemmeHun mener også at norske myndigheter bør utrede krav overfor nett- og mobilleverandører til at all datainformasjon lagret om norske brukere må oppbevares på datamaskiner som befinner seg i Norge.– Jeg er forundret over at det er så lite offentlig debatt om dette. Kanskje folk tenker at de som ikke bryter loven ikke har noe å frykte, og derfor ikke engasjerer seg. Men vi vet aldri hva som kan defineres av overvåkere som mistenkelig adferd, hvilke søkeord på nettet du kan bruke som utløser en mistanke fra dem som overvåker. All informasjon som lagres om oss kan misbrukes. Derfor er dette viktig. Det handler om vår rett til privatliv, sier Guri Melby.

 
På forsiden nå