– Kontantstøtten var et feilgrep

Nestleder i Frp Per Sandberg mener kostnadene har blitt for høye med kontantstøtten og kaller ordningen et feilgrep i sin nye bok.

Per Sandbergs bok er godt omtalt før den kommer ut. 

Saken oppdateres.

Sandberg var med på å fremforhandle kontantstøtten på slutten av 1990-tallet. I sin nye bok «Mot min vilje. Oppklaring av et politisk liv» beskriver imidlertid Per Samberg ordningen som et feilgrep.

«Kostnadene har rett og slett blitt for høye, og vi er nødt til å slutte med kontantytelser», skriver han.

Sandberg påpeker videre at det opprinnelige forslaget fra Frp, Høyre og KrF innebar en langt mer omfattende kontantstøtte, og at han i dag er glad for at dette forslaget ikke ble noe av:

«Vi ønsket valgfrihet der foreldre skulle velge mellom barnehage eller kontantstøtte, krone for krone. Dette skulle inkludere barnetrygd og kontantstøtte fram til skolestart. Det var denne kontantstøtten Stoltenberg karakteriserte som monstertrygd. Jeg er den dag i dag enig med Stoltenberg: monstertrygden ville gitt millioninntekter til innvandrerfamilier med fødselsrater langt over de etnisk norske», skriver Sandberg.

I den blå regjeringens plattform, som Sandberg var med på å framforhandle i høst, står det at kontantstøtten fortsatt skal gjelde og utvides også til toåringer. Ifølge plattformen skal det også utredes å gjøre kontantstøtten til en lovpålagt kommunal ytelse. Sandberg kommenterer ikke dette nærmere i boka.

På forsiden nå