Elever tar mobbing på alvor

– Hvis alle støtter den som blir mobbet, vil mobbingen slutte, mener elevrådsrepresentanter i Trondheim. De har vært på seminar for å diskutere resultatene fra Elevundersøkelsen.

Saken oppdateres.

Elevundersøkelsen 2007 viste at sju prosent av tiendeklassingene i Trondheim føler seg mobbet, mens fem prosent av de eldste barneskoleelevene gjør det samme. Dette er en økning fra tidligere år. I går var over 200 elevrådsrepresentanter, rektorer, lærere og andre som jobber med temaet, samlet til seminar på Lerkendal. Poenget med samlingen er at de skal komme med innspill til hva økningen skyldes og hvordan de skal ta tak i problemet for å snu trenden. Forslag til løsninger, forskjellen på erting og mobbing og lærere som mobber sine elever, var noen av spørsmålene de unge og voksne diskuterte sammen.

– Når du mener noe vondt med det så er det ikke erting, men trakassering, mener Martin Nattig Solberg Ghanem (12) (bildet) fra Charlottenlund skole.

Må stå sammen

At kroppsspråk, tonefall og stygge blikk kan føles nesten like ille som fysisk trakassering, er deltakerne på den ene gruppa enige om. Kaisa Stunes Rendum (12) fra Eberg mener at det er lettere å oppdage mobbing i mindre grupper og klasser, men vet likevel ikke om det er løsningen å gjøre gruppene mindre. Elevene mener at det er medelevenes ansvar å si fra hvis noen i gruppa eller klassen blir mobbet, siden det kan være vanskelig å si fra selv. Derfor mener de at barn og ungdom må bli flinkere til å følge med hvordan klassekameratene har det. De tror at det kan være vanskelig for lærerne å oppdage alt, men at det virker bra når de voksne griper inn, i hvert fall hvis det gjøres anonymt.

– Vi må støtte dem som blir mobbet, sier Trym Raudeberg (12) fra Charlottenlund.

– Å si fra om mobbing er ikke å sladre, mener Kaisa, som synes det er veldig trist hvis noen blir så mye mobbet at de ikke har lyst til å gå på skolen.

Elevrådsrepresentantene diskuterte også hvordan lærerne bør komme med tilbakemeldinger slik at det ikke oppfattes som mobbing. Kroppspråk og ordvalg kan ha mye å si, mener de. Dessuten forteller de at noen lærere forskjellsbehandler sine elever, det viktigste for lærerne er å ikke overse noen og vise alle respekt.

– Bra initiativ

– Elevundersøkelsen er en viktig undersøkelse og derfor må vi ta den alvorlig, påpeker prosjektleder Erlend Moen for «Vi bryr oss!» i Trondheim kommune. Han forteller at gruppene blant annet skal diskutere om mobbing er et læreransvar eller ansvaret til medelevene. Moen mener at det er essensielt å snakke med barn og ungdom om mobbing, siden de angår dem selv. Ordfører Erling Hess Johnsen (bildet) i Ungdommens bystyre er helt enig.

– Dette er helt fantastisk og et bra initiativ av kommunen, mener han.

Representantene i UB var gruppeleder for mange av gruppene og på den måten fikk de også innspill fra nesten alle skolene i kommunen. Erling håper at deltakerne kan komme med innspill til konkrete tiltak for hvordan de kan forhindre mobbing. Han mener at det kan være et vanskelig tema, siden mobbing kan oppleves forskjellig for ulike personer. I Ungdommens bystyre jobber de med nulltoleranse og de mener også at holdningsskapende arbeid er løsningen. Erling er usikker på hva økningen kan skyldes. Mer bruk av internett, sms og mms kan være en del av forklaringen, men det i seg selv forklarer ikke hvorfor elever også føler at de blir mobbet av sine lærere.

 
På forsiden nå