Kan få verdens første batteridrevne hurtigbåt

Sambandet Trondheim – Vanvikan kan få verdens første batteridrevne hurtigbåt. Dersom planene går i orden og prosjektet blir en realitet, kan den nye hurtigbåten være i drift om to til tre år.

Saken oppdateres.

Det er kollektivselskapet AtB i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune som står bak planene.

Ideen om å undersøke muligheten for å benytte alternative energikilder på hurtigbåten mellom Trondheim og Vanvikan, ble til under arbeidet med å forberede anbud på de ulike båtsambandene i Sør-Trøndelag. En del av anbudsrunden er å spesifisere materialvalg og motortype, forteller administrerende direktør Ada Myhren i AtB.

«Miljøverstinger»

Hurtigbåter er regnet som «miljøverstinger» i forhold til utslipp av klimagassene CO2 og Nox på grunn av høyt forbruk av drivolje.

– Vi mener at en overgang til mer miljøvennlige energiformer gir en solid klimagevinst. Ved overgang til batteridrift vil nemlig klimagassutslippene forsvinne totalt, sier Ada Myhren.

Et forprosjekt er under utarbeidelse. Arbeidet med rapporten ventes å være ferdig i høst. Rapporten skal danne grunnlaget for en avgjørelse om videreføring av prosjektet.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik sier til Adresseavisen at fylkesutvalget på sitt møte 9. juni går inn for å bevilge en halv million kroner til forprosjektet.

Spleiselag

Han ser for seg et utvidet «spleiselag» i det videre arbeidet.

– Vi mener det er realistisk å kunne få utviklingsstøtte til prosjektet hos flere aktører. Jeg regner med at blant annet Transnova og Enova vil være interessert i et prosjekt som forener klima, miljø og transport. Dette vil helt sikkert også vekke interesse hos Sintef og Marintek.

– Hvor stor er realismen i prosjektet?

– Ut fra det vi vet nå, er en foreløpig konklusjon at batteridrift kan benyttes på samme måte som for ferger. Den største utfordringen blir å sørge for finansiering samt infrastruktur i forbindelse med ladestasjonen, sier AtB-direktøren.

Elbiler på dagtid

Tanken er at ladestasjonen benyttes av hurtigbåten om natten, mens den blant annet kan lade elbiler på dagtid.

Foreløpige beregninger viser at kostnadene for en ladestasjon vil komme på omlag 15 millioner kroner.

Samtidig vil en overgang til batteridrift bety fire millioner kroner mindre i årlige drivstoffutgifter. Man regner også med at vedlikeholdskostnadene vil bli lavere for en batteridrevet båt enn dagens dieseldrevne fartøy.

– Lykkes vi å utvikle verdens første batteridrevne hurtigbåt, vil vi garantert få oppmerksomhet fra hele verden. Dette er nybrottsarbeid på verdensnivå, sier en entusiastisk fylkesordfører Tore O. Sandvik.

- Banebrytende miljøprosjekt

Miljøorganisasjonen Zero utredet i fjor sammen med Tide Sjø AS muligheten for å benytte batteridrift og elektriske motorer i bilferger. Konklusjonen i rapporten utarbeidet av Olav Andreas Opdal er at batteridrevne ferger er fullt mulig.

Daglig leder Einar Håndlykken i Zero karakteriserer hurtigbåtprosjektet som «noe av det mest spennende som skjer innen utvikling av miljøvennlig teknologi».

- Klimagassutslippene fra sjøfarten er i dag like store som fra flytrafikken. Det er arbeidet lite internasjonalt med hvordan man skal begrense utslippene. Å være raskt ute med utvikling av en batteridrevet hurtigbåt, vil kunne få store ringvirkninger for Norge som skipsfartsnasjon og være gull verdt for næringslivet, sier Håndlykken i Zero til Adresseavisen.

 
 
 
På forsiden nå