Edna Otterstad vil ikke betale Fosenvegenes kostnader:

Edna slipper å selge huset

Edna Otterstad (84) anker at hun må betale saksomkostninger for bomveiselskap på Fosen.

Edna Otterstad i Fosen tingrett mot Fosenvegene AS bomvei Krinsvatn  Foto: DAN ÅGREN

Saken oppdateres.

Edna Otterstad (84) tapte tvistesaken mot bomveiselskapet Fosenvegene i februar. Nå vil hun anke at hun må betale Fosenvegenes saksomkostninger.

Leverer anke 13. mars

Fosenkvinnen ble dømt til å betale både egne og bomveiselskapets saksomkostninger, tilsammen 300 000 kroner.

- Jeg har nå betalt mine egne saksomkostninger. Jeg vil anke for å slippe å betale Fosenveienes saksomkostninger. Jeg synes det var altfor hardt dømt, sier Edna Otterstad til adressa.no.

Ankefristen går ut fredag 13. mars. I morgen vil hun levere anken hos Fosen tingrett.

Hun anker imidlertid ikke hele saken til lagmannsretten, bare punktet om å betale motpartens saksomkostninger.

LES OGSÅ: - Det var mye penger å ta fra meg

84-åringen betalte ikke bomveipasseringene sine av prinsipp, fordi hun mente at bommen ved Krinsvatnet i Rissa var satt opp på feil sted og feil grunnlag.

LES OGSÅ: Edna nekter å betale bompenger- må i retten

Retten kom fram til at passeringspunktet, selv om det kan ramme enkelte hardere enn andre, ikke innebar en urimelig forskjellsbehandling av Otterstad og andre i hennes situasjon.

Kronerulling

Bygdefolk og bomveimotstandere satte igang en kronerulling for å hjelpe til med å dekke hennes saksomkostninger. Tilsammen fikk de inn rundt 70 000 kroner.

- Med de innsamlede pengene ble det 50 000 kroner å betale for meg privat, forteller Otterstad.

- Edna er virkelig en dame med ryggrad, Fosens tøffeste dame. Hun har frontet denne saken for hele folket, og fortjener full oppbacking, sa Marit Rokkones fra Stadsbygd tidligere til adressa.no. Rokkones er en av dem som står i spissen for innsamlingen.

Følg Adresseavisen på Twitter

Slipper å selge huset

Edna snakket om at det kunne bli aktuelt å selge huset sitt i Rissa for å dekke saksomkostningene, men dette slipper hun trolig nå.

- Jeg sitter trygt. Jeg har ikke lyst til å flytte. Det er hardt når en er 84 år, sier hun til adressa.no.

Folkemøte om bomveisaken i bygda

Torsdag 19. mars blir det folkemøte om saken i Fritun forsamlingshus i Husbysjøen i Rissa. Her er både Fosenvegene og Rissa kommunestyre invitert, og de har invitert en ekspert fra Sintef som skal fortelle om løsninger som muliggjør at flere kan betale bompenger, uten å flytte bommen fysisk. Videoopptak fra tingretten skal også vises.

- Jeg håper det blir stor oppslutning, sier Edna Otterstad.

Følg Adresseavisen på Instagram

Otterstads sønn Oddmund Otterstad har tatt initiativet til møtet.

- Dette er et siste innlegg i saken som moren min har satt i gang. Alle de berørte partene blir invitert, og vi håper at ledelsen i Fosenvegene kommer. Det er greit å få rundet av saken på en ordentlig måte, slik at folk her kan leve med den. Bommen vil kanskje være her i enda 15 år framover, sier Oddmund Otterstad til Adresseavisen.


Lik adressa.no på Facebook


Dette er saken

Edna Otterstad (84) fra Rissa møtte bomveiselskapet Fosenvegene i retten i 2015.

  • Edna Otterstad (84) fra Rissa har hele tiden ment at bommen ved Krinsvatnet som ble satt opp i 2012 er urettmessig plassert, og nektet å betale bomregningene av prinsipp. Otterstad mener at bommen på Krinsvatnet er feilplassert sammenlignet med hva innbyggerne på Fosen ble forespeilet. Hun mener den skulle vært plassert i veiskillet på Krinsvatnet slik at både innbyggerne i Bjugn, Rissa og Ørland måtte betale.
  • Hun har nektet å betale bomveiregningene av prinsipp. Regningen kom til slutt opp i 6300 kroner.
  • Saken var i forliksrådet i 2013, og Otterstad tapte.
  • I februar 2015 kom saken opp som en tvistesak i Fosen tingrett.
  • Edna Otterstad tapte saken, og ble idømt både sine egne saksomkostninger og saksomkostningene til motparten Fosenvegene, samt den ubetalte regningen. Til sammen blir dette 300 000 kroner.
  • Avgjørelsen ble anket, og Otterstad slapp unna med å betale kun 25 000 kroner av Fosenvegenes saksomkostninger.
  • Retten kom fram til at passeringspunktet ved Krinsvatnet, selv om det kan ramme enkelte hardere enn andre, ikke innebar en urimelig forskjellsbehandling av Otterstad og andre i hennes situasjon.
På forsiden nå