Departementet frykter alvorlige miljøkonsekvenser av lakselusmidler

Nærings- og fiskeridepartementet vil ha hjelp til å stoppe bruken av giftige stoffer mot lakselus inntil mer kunnskap foreligger.

Nærings- og fiskeridepartementet ber om forslag til tiltak som kan motvirke negative miljøeffekter av oppdrettsbransjens behandling mot lakselus.  Foto: Jens Søraa

Saken oppdateres.

Det pekes først og fremst på den såkalte kombinasjonsmetoden, der oppdrettere bruker legemidlene azametifos og pyretroider mot lakselus. Brukt sammen kan disse stoffene være meget giftige og ha alvorlige konsekvenser for organismer i sjøen.

Departementet ber også om tiltak for å motvirke negative miljøeffekter av stoffene flubenzoroner og hydrogenperoksid.

LES OGSÅ: - Reker forsvinner fra rekefelt

LES OGSÅ: Reker kan dø av midler mot lakselus

Bakgrunnen er det store forbruket av medikamenter mot lakselus langs norskekysten. Lakselus har lenge vært oppdrettsbransjens største problem, og bruken av midlene mot parasitten har stadig økt.

Redd for rekefeltene

Middelet som brukes mest, er hydrogenperioksid som laksen bades i for det meste i brønnbåter. Departementet peker nå på tømmingen av dette badevannet, og vil ha nye forskrifter for å sikre at stoffet dumpes når båtene er i fart og ikke i nærheten av rekefelt og gyteområder.

Flubenzuroner gis i fõret til fisken, og blir med i avføringen ned under oppdrettsmerden. Departementet viser til at bruk av dette middelet kan ha negativ effekt ved bruk anlegg i umiddelbar nærhet av rekefelt og oppvekstområder for skalldyr som hummer og sjøkreps.

Statens legemiddelverk er anbefaler at Flubenzuroner ikke bør brukes i perioden for skallskifte, og at det bør gå minst tolv uker mellom behandlinger på samme lokalitet. Men dette kan være for ofte, mener departementet og viser nyere data. Departementet mener derfor det kan være grunnlag for å innføre såkalt midlertidige risikohåndteringstiltak inntil mer kunnskap om konsekvensene foreligger.

Vil ha forslag til tiltak

For legemidlene azametifos og pyretroider påpeker departementet også at det «kan være vesentlige utfordringer i forhold til resistens mot midlene, og ber om forslag til tiltak for å stanse bruken av stoffene inntil mer kunnskap om konsekvensene foreligger. 

Det er Mattilsynet og Fiskeridirektoratet som bes om forslag til tiltak som kan motvirke negative miljøeffekter til alle disse stoffene.

LES OGSÅ: Fjerner lakselus med ferskvann

Føre-var-tilnærming

I en pressemelding sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker at «vi må ha en føre-var-tilnærming når det gjelder hvilke effekter behandling mot lakselus har på miljøet».

Bekjempelsen av lakselus er først og fremst av hensyn til villaksen, men har etter hvert også blitt et dyrevelferdsproblem for oppdrettslaksen.

På forsiden nå