Line ble mobbet jevnlig i tre år på ungdomsskole i Malvik:

- Jeg har ikke noe liv igjen

Line Sommer Hoel (25) er kvinnen som tok opp kampen mot Malvik kommune etter tre år med mobbing på ungdomsskolen. Nå håper hun at hennes historie kan hjelpe andre mobbeoffer.

Måtte gi opp: Hesten Wordly ga Line Sommer Hoel et kjærkomment avbrekk fra sykdom og hverdager fylt med frykt og redsel. Men hun måtte til slutt sette vekk hesten til noen andre da hun ble for syk. 

Saken oppdateres.

26. november kom dommen fra Sør-Trøndelag tingrett: Den aktuelle ungdomsskolen i Malvik og Malvik kommune må ta ansvaret for at en tidligere elev opplevde systematisk mobbing og ett seksuelt overgrep mens hun var elev på skolen.

Nå har mobbeofferet fått et navn og et ansikt: 25 år gamle Line Sommer Hoel brukte 2. og 3. juledag på å opprette bloggen lillestoremeg.no og Facebook-gruppen «Mobbedommen i Malvik» hvor hun forteller om sin kamp mot dem som skulle beskytte henne.

- Jeg hater å være i søkelyset. Men hvis jeg forteller min historie, og det fører til at en lærer griper inn, at et barn som blir mobbet, tør å si fra eller at en skole gjør noe med mobbingen, så har jeg oppnådd det viktigste. Nemlig at noen slipper å oppleve det jeg har opplevd.

Alvorlig syk

Like før jul fikk 25-åringen vite at hennes største mareritt hadde blitt en realitet. Formannskapet i Malvik vedtok å anke saken etter ekstraordinært møte for lukkede dører. Sommer Hoel hadde i forkant bedt om åpne dører, men hun ble møtt med taushet.

- Jeg har alltid ønsket åpenhet. Dette var en reaksjon på hemmelige protokoller og avgjørelser tatt bak låste dører. Jeg ønsker å vise at bak denne saken står det en person som er alvorlig syk, og det skyldes mobbingen, forteller Sommer Hoel til Adresseavisen.

LES MER: Anker mobbedommen etter lukket møte

Hun har tidligere fortalt Adresseavisen at hun gjennom lang tid ble sjikanert, latterliggjort, utfryst, snikfotografert og utsatt for fysisk og psykisk mobbing av flere medelever. I dag sliter hun med anoreksi og depresjon, og har fått diagnosen posttraumatisk stresslidelse.

I dommen står det at hun ble utsatt for trakassering, spark og slag. Hun ble jevnlig dyttet og fikk klaps på rumpa, inneklemt bak dører og fikk høre grovt nedsettende kommentarer. Hun opplevde sosial utestenging og sabotasje av skolearbeider. I 10. klasse var det kun hennes vennegruppe som ville bytte bilde med henne. Hun opplevde at det ble kastet egg og søppel på hjemmet hennes.

- Jeg fikk daglig høre at jeg ikke verdt noe som helst. Jeg ble mobbet på flere måter og arenaer. Mine få venner og jeg var en pariakaste. Alt som ble gjort mot oss, fikk status og ble hyllet av de andre klassekameratene. Jeg ble kalt overvektig, stygg og tilbakestående. Jeg kom tidligere på skolen for å hente ut bøker fra skapet, eller hadde med skolebøkene i sekken. Jeg turte ikke å gå til skapet mitt. Jeg ble sperret inne bak ei dør på vei til do, og da turte jeg ikke å gå på do lenger. Da sluttet jeg å spise og drikke.

Hun har også fortalt at hun ble voldtatt i garderoben på skolen. Først flere år senere greide hun å fortelle noen om det som skjedde og gå til anmeldelse. Voldtektssaken er senere henlagt fordi gjerningsmennene er ukjent.

- Jeg ønsket aldri å gå rettens vei. Jeg har ønsket dialog med kommunen, men aldri fått støtte eller hjelp. Denne kampen har jeg måttet ta fra sykesengen. Jeg har ligget flere måneder på sykehus det siste året, sier hun.

- Har ikke noe liv

- Hva tenker du om en eventuell ny ankesak?

- Jeg blir livredd bare av tanken. Jeg skjønner ikke hvordan jeg skal komme meg igjennom en ny runde. Jeg vet ikke om jeg overlever en ny ankesak.

- Hvordan er livet ditt nå?

- Jeg har ikke noe liv igjen. Før begynte jeg å gråte når jeg snakket om dette, men jeg har ikke flere tårer igjen. Jeg er helt tom og nedbrutt innvendig. Jeg ønsker ikke sympati, men vil ha åpenhet. Jeg vil hindre at barn går tapt. Jeg har gått tapt selv, og nå er det bare skallet av meg som sitter igjen.

Hun ble nødt til å sette bort hesten sin, og foreldrene måtte ta over ansvaret for hunden.

- Det er for belastende å være i Trøndelag, så jeg kan ikke oppholde meg her. Jeg er veldig syk, og er sengeliggende store deler av tida, sier hun.

Den siste lille gnisten brukes på saken.

- De som fikk lese dommen sa at kommunen ikke ville komme til å anke. Nå får jeg høre at de mener det ikke er tilstrekkelig bevis. Men vi la frem om lag 500 sider i retten. Det ligger blant annet brevveksling mellom foreldrene mine og skolen hvor det står om mobbingen. Vi har flere vitner og en mengde tidsnære dokumenter hvor skolen også har erkjent mobbing i eposter. Jeg vet ikke hva mer de vil ha av meg, sier hun.

LES OGSÅ: Ungdomsskole i Malvik dømt for mobbing

Føler seg som løgner

Sommer Hoels advokat har varslet at det vil bli fremmet et stort erstatningskrav, men dette er så langt ikke presentert.

Nå ønsker hun at hver eneste politiker i formannskapet skal stå frem og fortelle hva de stemte når det gjaldt om Malvik kommune skulle anke saken videre eller ikke.

- Jeg har fritatt, og fritar dem fremdeles fra personvernet. Det føles som de mener jeg lyver når de nå anker saken, mener Sommer Hoel.

- Jeg forstår ikke at kommunen ikke bare innrømmer at de har mislyktes i denne saken og heller bruker ressursene på at dagens elever i Malvik er trygge. De har muligheten til å la meg få starte på et liv, ta lærdom av egne feil og hindre at det skjer igjen. Nå bruker de penger og ressurser på å anke den tapte saken. Det er feige lag. Nå føles det som om godstoget kommer imot meg på nytt, sier hun.

LES OGSÅ: Mobbeoffer kan komme til å kreve millionerstatning (PLUSS)

Avhengig av anoreksien

Sommer Hoel har skrevet flere svært personlige innlegg på bloggen. Hun forteller hvordan det var å vinne i tingretten, men så tape i formannskapet. «Har de tenkt å rive meg desto mer i fillebiter til det ikke er mer igjen av meg?»

- Jeg trenger dessverre spiseforstyrrelsen min på laget. Jeg husker ikke sist jeg spiste, men når man har anoreksi sulter man vekk følelser og man blir bedøvd og nummen. Jeg trenger anoreksien for å komme meg gjennom dagen fordi jeg ikke har kontroll på verken fortid, nåtid eller fremtid, forklarer hun.

- Skal være trygt med skolegang

Hun har et håp om å bli bedre og få jobbet med traumene, men så lenge saken ikke er avsluttet vil hun ikke greie å ta til seg nok næring til å overleve over tid.

- Anoreksi som mestringsstrategi redder deg der og da. Man blir ikke så desperat at man tar sitt eget liv. Men den dreper deg sakte, og jeg vil til slutt dø hvis jeg fortsetter sånn. Nå er det et mirakel at kroppen min henger med fremdeles, sier 25-åringen.

Fremtiden henger nå i en tynn tråd. Hun ble lagt inn til behandling i september i fjor, og hun kom opp i vekt i løpet av våren. Så startet rettssaken og anoreksien ble verre.

Hennes høyeste ønske er at folk innser hvor alvorlige konsekvenser mobbing kan få.

- Etter min mening er mobbing det største samfunnsproblemet. Jeg vil kjempe for mobbesaken så lenge hjertet mitt slår. Det skal være trygt å gå på skolen for alle barn, sier hun.

LES MER: – Jeg grudde meg voldsomt til å gå på skolen (PLUSS)

- Uenig i dommen

Rådmann Kristian Rolstad i Malvik kommune karakteriserer saken som «veldig kjedelig».

- Jeg har stor forståelse for at den er belastende for kvinnen. Men vi er veldig overbevist om at dommen ikke er riktig, og eneste muligheten vi har er å prøve den for en høyere rettsinstans, sier han til Adresseavisen.

- Du mener at det ikke foreligger bevis for systematisk mobbing?

- Det må du snakke med advokaten vår om.

- Sommer Hoel er kritisk til at man lukket det ekstraordinære formannskapsmøtet. Hvorfor gjorde dere det?

- Hun hadde ikke fritatt oss fra taushetsplikt, selv om hun sa at hun ønsket åpne dører. Men uavhengig av det, så skulle advokaten redegjøre for sitt synspunkt om saken, og det var unntatt offentlighet, sier Rolstad.

Ordfører Ingrid Aune (Ap) ønsker ikke å forhåndsprosedere saken, og henviser til kommuneadvokaten.

- I et rettssamfunn bør det være armlengdes avstand mellom valgte politikere og det som foregår i retten. Jeg ønsker å være så ryddig som mulig i denne saken. Som ordfører må jeg bruke energien på å få til et enda bedre arbeid mot mobbing i Malvik kommune, sier hun i en kort kommentar.

LES OGSÅ: Kjemper for erstatning etter år med mobbemareritt (PLUSS)

- Ikke tilstrekkelig bevis

Malvik kommunes advokat, Per Anders Engelsen, forteller at anken er levert.

- I korte trekk mener Malvik kommune at det ikke er sannsynliggjort at hun ble utsatt for langvarig mobbing. Det er heller ikke sannsynliggjort at det var forhold som skolens personale visste om eller burde ha visst om, sier han.

- Det foreligger brev hvor ordet mobbing blir nevnt og vitner som forteller om mobbing. Er ikke det nok?

- Jeg kan ikke kommentere enkeltbevis, men kommunen mener at den samlede bevisførselen i tingretten ikke var tilstrekkelig.

- Mener dere at kvinnen ikke er en troverdig kilde?

- Kommunen mener at ut fra bevisførselen så er det ikke sannsynliggjort at hun ble utsatt for langvarig mobbing, og heller ikke at det var forhold som skolen visste eller burde ha visst om.

LES OGSÅ: – En myte at mobbing ikke kan stoppes

- Kjente til risikoen

- Malvik kommune går til ankesak mot et enkeltindivid. Hva tenker du om det?

- Malvik kommune har forståelse for at det vil være en påkjenning for henne med en ny rettsrunde. En rettssak vil ofte være forbundet med en viss påkjenning i personskadesaker av denne typen, og den risikoen var vedkommende kjent med da det ble tatt ut søksmål mot kommunen.

Han understreker at kommunen ved å anke har benyttet et ordinært rettsmiddel i det norske rettssystemet.

- Hvilken tro har du på annet utfall i lagmannsretten?

- Jeg ønsker ikke å forhåndsprosedere saken, og har ingen kommentar til det, sier Engelsen.

Det er vanskelig å si noe om når saken blir berammet i lagmannsretten. Det vil blant annet være avhengig av hvor mange dager retten setter av til saken og lagmannsrettens saksbehandlingstid.

LES OGSÅ: Elever mobbes gjennom mobilappen Jodel

- Entydig dom

Line Sommer Hoels advokat, Arnfinn Andersen beskriver bevisførselen som grundig og omfattende.

- Det var en god del dokumentasjon, rundt 500 sider, og det var blant annet korrespondanse mellom Lines foreldre og skolen som tok opp mobbingen. Skolen skrev blant annet at de så at Line ikke hadde det bra på skolen. Det er litt forunderlig at kommunen mener det ikke ble ført tilstrekkelig bevis for mobbing. Det var jo også flere vitner som beskrev klassen som en bråkete klasse hvor det foregikk mobbing, sier Andersen.

Han forteller at foreldrene flere ganger ringte inn bekymringsmeldinger på vegne av datteren.

- Det er ganske åpenbart at skolen visste at hun ikke trivdes på skolen. Jeg leser dommen som entydig og klar, både når det gjelder mobbingen og at det var skolen og kommunens ansvar, sier han.

Trenger væske: Før, under og etter rettssaken i høst måtte Line nesten daglig innom legekontoret for å få intravenøs væske. Hun klarer ikke å ta til seg næring. Tatoveringen er til minne om kampen mot anoreksien hennes. 

Trenger væske: Før, under og etter rettssaken i høst måtte Line nesten daglig innom legekontoret for å få intravenøs væske. Hun klarer ikke å ta til seg næring. Tatoveringen er til minne om kampen mot anoreksien hennes. 

Mange dager på sykehus: 25-åringen har vært inn og ut av sykehus i flere år. Her ligger hun med sensorer som overvåker hjertet hennes. 

Mange dager på sykehus: 25-åringen har vært inn og ut av sykehus i flere år. Her ligger hun med sensorer som overvåker hjertet hennes. 

Firbeint venn: Hunden Theo har vært en viktig støtte for det tidligere mobbeofferet. På grunn av sykdommen og belastningen det siste året så har hun måttet gi fra seg ansvaret til foreldrene. 

Firbeint venn: Hunden Theo har vært en viktig støtte for det tidligere mobbeofferet. På grunn av sykdommen og belastningen det siste året så har hun måttet gi fra seg ansvaret til foreldrene. 

På forsiden nå