Ordfører beklager overfor mobbeofferet

- I tida etter ankebeslutningen ser vi at det har gjort situasjonen mer krevende for kvinnen. Det beklager jeg, sier ordfører Ingrid Aune (Ap).

Trakk anke: Tirsdag trakk formannskapet anken. Eva Lundemo (nummer to fra høyre) mente ordfører Ingrid Aune (i midten) burde komme med en tydelig beklagelse. 

Saken oppdateres.

Da flertallet i formannskapet mandag besluttet å trekke anken i mobbesaken fra Malvik, skrev de i en pressemelding:

- Selv om det kan finnes gode juridiske argumenter for en anke, så mener vi at belastningen på enkeltmennesket i denne saken er og har vært svært stor.

Dette mente opposisjonspolitiker Eva Lundemo (H) ikke var godt nok:

- Man sier egentlig: Vi har gjort alt rett, men trekker likevel anken. Den politiske ledelsen må rette opp ryggen og stå for det de har gjort. En tydelig beklagelse er på sin plass, sa Lundemo til Adresseavisen tirsdag.

- Ingrid Aune: Opposisjonen har bedt deg om komme med en klar beklagelse til kvinnen?

- Vi har ikke hatt noen intensjon om at anken skulle skape ekstra belastning for kvinnen. Jeg opplever at jeg har hatt gode samtaler med henne. Selv om det kan være gode juridiske argumenter for å anke saken, valgte vi altså å vektlegge de menneskelige hensyn mer etter vi har fått mer informasjon, sier Ingrid Aune.

- Du vil altså ikke komme med noen direkte beklagelse?

- I tida etter ankebeslutningen ser vi at det har gjort situasjonen mer krevende for kvinnen. Det beklager jeg. Vi har derfor valgt å trekke anken, sier ordføreren.

Tirsdag trakk formannskapet i Malvik anken til Frostating lagmannsrett. Dermed er dommen fra Sør-Trøndelag tingrett rettskraftig. Tingretten holder kommunen erstatningsansvarlig for de skader og de tap som Line er påført etter mobbing mens hun var elev ved Vikhammer ungdomsskole. Kommunen må også betale sakskostnader på vel 340 000 kroner.

Les også: Mobbeofferet krevde 8,3 millioner kroner (PLUSS)

Les også: Ungdomsskole i Malvik dømt for mobbing

På forsiden nå