- Mobbesaken må behandles i kommunestyret

- Formannskapet kan ikke vurdere sin egen behandling av mobbesaken. Den må opp for kommunestyret.

Ikke riktig: Formannskapet i Malvik er ikke rette instans til å behandle mobbesaken, mener Eva Lundemo (H). F.v: Varaordfører Ole Herman Sveien (Sp), ordfører Ingrid Aune (Ap), Eva Lundemo (H), Lill Harriet Sandaune (Frp) og Torgeir Anda (V) og Rakel Trondal (SV). 

Saken oppdateres.

Det sier Eva Lundemo, gruppeleder for Malvik Høyre.

Hun har sendt ordfører Ingrid Aune (Ap) en interpellasjon. Der spør Lundemo om ordføreren kan forsikre om at det i Malvik kommune ikke er pågående mobbesaker, at det ikke er innmeldte saker eller at det ikke er kommet bekymringsmeldinger om mobbing til skoleledelsen per i dag?

LES OGSÅ: Mobbeofferet krevde 8,3 mill i erstatning

25. november avsa Sør-Trøndelag tingrett dom for at Malvik kommune kan holdes ansvarlig for de skader som en ung kvinne er påført etter mobbing mens hun var elev ved Vikhammer ungdomsskole. I forrige uke vedtok formannskapet å trekke anken til lagmannsretten.

Opp i øverste organ

Lundemo viser til formannskapets møte forrige tirsdag der det fra ordføreren ble sagt at behandlingen av saken skulle gjennomgås av formannskapet. Dette mener Høyres gruppeleder blir feil.

LES OGSÅ: - Nesten umulig å vinne i mobbesaker

- Saken må opp i kommunestyret, det er jo formannskapets behandling av mobbesaken som skal gjennomgås. Formannskapets sju medlemmer kan ikke vurdere sin egen rolle. Kommunestyret, som kommunens øverste organ med 31 medlemmer, må ha en full gjennomgang av hvordan hele denne saken har vært håndtert fra kommunens side, understreker Lundemo.

Hun regner med at de øvrige ni partiene i kommunestyret slutter seg til kravet om at behandlingen av mobbesaken må løftes fra formannskapet til kommunestyrets møte 25. januar. Lundemo fremholder at kommunestyret har møte på ettermiddag/kveld, som gjør at flere tilhørere kan være til stede, og møtene blir filmet på nettet.

LES OGSÅ: Tre av sju stemte mot mobbeanke

Nulltoleranse for mobbing

Lundemo mener det er viktig å ha nulltoleranse for mobbing, men nulltoleranse må aldri bli en hvilepute. Arbeid mot mobbing må pågå kontinuerlig. – Vi må ha fokus, motivasjon, vilje, ansvarliggjøring og innsats for overhode å ha mulighet til å nærme oss målet om null mobbing. For å motarbeide mobbing, må vi først erkjenne at vi har et problem med mobbing, sier hun i interpellasjonen.

LES OGSÅ: Ungdomsskole i Malvik dømt for mobbing

Lundemo legger til at kommunens nye plan mot mobbing skal snart behandles politisk. Malvik Høyre kommer da til å gjøre en grundig jobb for å sikre at dette ikke bare blir en plan som ser fin ut på papiret. Hun lurer på om ordføreren mener at mobbesaken er håndtert i tråd med de fine ordene på Malvik kommunes hjemmeside, der det fremgår at kommunen skal være «åpen, nyskapende og samhandlende».

På forsiden nå