Brekstad – Trondheim på 40 minutter

Det er drømmen og det konkrete målet for et nyetablerte bruselskap som skal jobbe videre med å bygge bru over Trondheimsfjorden.

Slik kan en bru over Trondheimsfjorden fra Rørvik til Flakk fortone seg. 

Saken oppdateres.

Bruselskapet skal jobbe med en utredning rundt brubygging både over Trondheimsfjorden mellom Flakk og Rørvik, og over Stjørnfjorden.

En halv million i støtte

40 minutter mellom Brekstad og Trondheim er en drøm for mange på Fosen, og nå er dette litt mer enn en drøm. Dette er noe mange ønsker seg i fremtiden og da må vi også ha bru over Stjørnfjorden, slik Fosen regionråd har gått inn for, sier Ørland-ordfører Tom Myrvold til NRK.

Det er Rissa Utvikling som har holdt liv i arbeidet med å få en bru over Trondheimsfjorden, og før jul vedtok Fosen Regionråd i sitt møte i Råkvåg sist fredag å gi en halv million kroner til prosjektarbeidet.

LES OGSÅ: Vil realisere bru over Trondheimsfjorden

Verdens lengste flytebru

Trondheimsfjord-brua er en 6,7 km lang flyte- og skråstag-bru som vil gjøre det mulig å krysse strekningen Flakk – Rørvik på fem minutter. Kjøretiden fra Brekstad til Trondheim vil etter planen bli på 40 minutter. Ideen ble først lansert i 2012, og prislappen var den gang rundt 11 milliarder kroner. Hvis bruprosjektet gjennomføres vil dette bli verdens lengste flytebru.

LES OGSÅ: Vil bygge verdens lengste flytebru

Hva brubyggingen vil koste nå, vil den nye utredningen beregne nærmere. Daglig leder Olbert Aasan i Rissa utvikling er optimist og mener det vil bli billigere å kjøre brua enn det er å ta ferge i dag.

Ledig ekspertise fra oljenæringen

Sivilingeniør og konsulent Olav Ellevset er medspiller i bruprosjektet. Han mener Norge er fremst i verden når det gjelder å bygge konstruksjoner på sjøen og at den ekspertisen som i tiden fremover vil frigjøres fra olje- og gassindustrien kan bidra til andre prosjekter.

– Ja, vi er ledende på dette, og nå er det et stort fokus på å utnytte offshoreteknologien på land, sier Ellevset om sier at det ikke er tvil om at en bru utvilsomt vil være samfunnsøkonomisk lønnsom.

– Det er mange på Fosen som sogner til denne forbindelsen, og med en offensiv kommunal politikk vil veksten bli ganske stor, sier Olav Ellevset til NRK.

På forsiden nå