Slik står det til med laksebestandene

- Oppdrettsfisken skal holdes i merdene. Vi deler alle nullvisjonen om rømming, sa fiskeriminister Per Sandberg da han tirsdag besøkte Villakskonferansen i Alta.

De 104 vurderte laksebestandene: Kartet viser hvordan det står til med de 104 bestandene av villaks som er vurdert av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. Grønn farge betyr at kvalitetsnormen er nådd. Størrelsen på sirklene angir størrelsen på gytebestandsmålet, det vil si hva som anses som nok gytelaks i den enkelte elva. 

Saken oppdateres.

Da hadde han blant annet sammen med kong Harald fått framlagt rapporten fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning om situasjonen for villaksen i norske elver.

LES OGSÅ: Ny undersøkelse viser at oppdrettslaks ødelegger laksebestandene

Rømt oppdrettslaks

Resultatet var nedslående. Hele 81 av 104 vurderte laksebestander tilfredsstiller ikke kvalitetsnormen det er bestemt at de skal ha. Og de fleste gjør det ikke på grunn av genetisk innblanding av oppdrettsfisk.

For å nå kvalitetsmålet skal laksebestandene ikke være genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks, elvene ha nok gytefisk, og ha et normalt høstbart overskudd.

De 104 bestandene er klassifisert i fem kategorier, fra svært god til svært dårlig. For å nå målet må den samlede klassifiseringen vise god eller svært god kvalitet.

Det er det bare 23 av de 104 bestandene som hadde. Av de vurderte elvene i Trøndelag er det god og svært god kvalitet på villaksen bare i Stjørdalselva og Øyensåa.

33 bestander var så genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks at de ble klassifisert til å ha svært dårlig eller dårlig kvalitet.

LES OGSÅ: Laksefangstene halvert

Best i Rogaland og Nord-Trøndelag

Den beste kvaliteten hadde laksebestandene i Rogaland og Nord-Trøndelag, mens laksen Sør-Trøndelag, Hordaland og Troms hadde dårligst kvalitet.

Les om situasjonen i lakseelvene rundt Trondheimsfjorden

Minst genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks var villaksen i Nord-Trøndelag, Agder og Østlandet, mens bestandene i Hordaland, Finnmark og Troms var mest påvirket.

For oppnåelse av gytebestandsmål og høstbart overskudd kom bestander i Rogaland, Finnmark, Nord-Trøndelag og Agder best ut, og bestander i Troms, Nordland og Sør-Trøndelag dårligst ut.

De 104 vurderte bestandene omfatter 46 av totalt 52 nasjonale laksevassdrag, der villaks er gitt spesiell  beskyttelse.

Slik er laksebestandene i Midt-Norge kategorisert:

ElvFylkeGytebestandsmål og høstingspotensialGenetisk integritetKvalitetsnorm
Ørsta  Møre og RomsdalGodModeratModerat
Bondal    Møre og RomsdalGod Svært dårlig Svært dårlig
Aureelva   Møre og RomsdalSvært god Moderat Moderat
Velledal Møre og RomsdalSvært god Moderat Moderat
Stranda Møre og RomsdalSvært god ModeratModerat
Korsbrekk Møre og RomsdalSvært god Svært god/god Svært god/god
Tressa   Møre og RomsdalSvært god Svært god/god Svært god/god
 EiraMøre og RomsdalSvært dårligSvært dårligSvært dårlig
Oselva   Møre og RomsdalSvært god Svært god/god Svært god/god
Driva Møre og RomsdalSvært dårligSvært god/god Svært dårlig (G. salaris-smittet)
Søya Møre og RomsdalSvært dårligSvært god/god Svært dårlig
Toåa Møre og RomsdalSvært dårligSvært dårlig Svært dårlig
Surna Møre og RomsdalModerat Dårlig Dårlig
Orkla Sør-Trøndelag   Svært dårligSvært god/god Svært dårlig
Vigda  Sør-Trøndelag   Svært dårligSvært god/god Svært dårlig
Gaula  Sør-Trøndelag   Moderat ModeratModerat
Nidelva  Sør-Trøndelag   Svært god ModeratModerat
Stjørdal Nord-Trøndelag   Svært god Svært god/god Svært god/god
Verdal Nord-Trøndelag   Svært dårligSvært god/god Svært dårlig
Teksdal Sør-Trøndelag   Svært god Svært dårlig Svært dårlig
Stordalselva Sør-Trøndelag   Svært dårligModerat Svært dårlig
Aursunda Nord-Trøndelag   Svært god Svært god/god Svært god/god Svært god/god
Årgård (Øyensåa) Nord-Trøndelag   Svært god Svært god/god Svært god/god Svært god/god (Gjelder bare Øyensåa)
Namsen Nord-Trøndelag   Svært god ModeratModerat
Salvassdraget Nord-Trøndelag   Svært dårligModerat Svært dårlig
På forsiden nå