Hard motstand mot Bovims innstilling

Dekan Marit Reitan mener NTNU-rektor Gunnar Bovim ikke følger faglige prinsipper i organiseringen av fakulteter.

Saken oppdateres.

Dekanen kritiserer rektors innstilling til NTNUs styre.

Temperaturen er høy i innspurten for den faglige organiseringen av nye NTNU. Mandag skal styret ved NTNU vedta den nye fakultetsstrukturen.

«Problembarnet» i den faglige inndelingen er rektors forslag om å lage et fakultet som samler samfunnsvitenskapene, psykologi, sosialfag, vernepleiefag og utdanningsvitenskap. Sentrale ledere innenfor det foreslåtte fakultetet er på kollisjonsskurs med rektor.

LES OGSÅ: 2016 blir et overgangsår (PLUSS)

Uheldig «hybridfakultet»

Sist ut er dekan Marit Reitan ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. I et leserbrev i Universitetsavisa fredag kritiserer hun Bovim styreinnstilling. Hun viser til at rektor har hele tiden har lagt vekt på at inndelingen av fakulteter skal skje på faglig grunnlag. I innstillingen skriver Bovim at faglig mer homogene fakulteter gir dem en tydeligere strategisk rolle.

LES OGSÅ: Dragkamp om høyskolefagene (PLUSS)

Reitan peker på at dette er argumentasjonen bak forslaget om å opprette et eget økonomifakultet. Hun mener derimot at rektor er inkonsekvent når han går inn for et «hybridfakultet» som skal samle så sprikende fagfelter som utdanningsvitenskap, psykologi, sosialfag og samfunnsvitenskapene. Fakultetet blir for bredt og spredt til å ha strategisk kraft, mener Marit Reitan.

Selv har hun gått inn for etablering av et fakultet som samler økonomi og samfunnsvitenskapene og et utdanningsvitenskapelig fakultet med psykologi. Dette forslaget har imidlertid økonomimiljøene motsatt seg og Bovim støtter ikke et eget fakultet for lærerutdanning, utdanningsvitenskap og psykologi.

- Jeg synes det er riktig å gå ut med kritikken av rektors innstilling, sier Marit Reitan til Adresseavisen.

- Rektor har oppfordret til åpen debatt og vil ha alt på bordet før styremøtet. Debatten i Universitetsavisa siste uke gjør meg enda mer trygg på at forslaget fra vårt fakultet er den beste løsningen for helheten.

LES OGSÅ: Samfunnsvitenskap vil dele seg på to fakulteter

Hist-frustrasjon

Dekan Camilla Trud Nereid ved lærerutdanningen ved tidligere Hist er også på kollisjonskurs med rektor. Hun vil også ha et utdanningsvitenskapelig fakultet og mener det er helt i tråd kunnskapsministerens ønsker og den nasjonale satsingen på lærerutdanning. Program for lærerutdanning ved NTNU har også kommet med signaler i ellevte time om at de godt kan tenke seg et bredt utdanningsvitenskapelig fakultet som Hist-kollegene gjør. Men PLU vil ikke lede NTNU-styret i en bestemt retning, og kan like godt tenke seg rektors forslag.

LES OGSÅ: Mest spenning rundt økonomi og lærerutdanningen (PLUSS)

Tøff linje fra psykologi

Psykologene har vært skarpest i reaksjonene. De vil slett ikke høre under et så bredt fakultet som Bovim foreslår, og sier at det er det dårligste forslaget. Instituttledelsen utfordrer både rektor og NTNU-styret i et leserbrev der de åpner for at de «vil søke etter annen fakultetstilknytning» dersom rektors innstilling blir vedtatt. Lederne begrunner sin holdning med at instituttstrukturen skal behandles senere og at rektors innstilling derfor ikke må være førende for den.

Skulle styret gå inn for et smalt økonomifakultet og gi etter for kravet om et utdanningsvitenskapelig fakultet, sitter de igjen med et problem: Hvor skal samfunnsvitenskapene være?

 
Kritisk 2: Dekan Camilla Trud Nereid er imot Bovim innstilling og vil ha eget fakultet for utdanningsvitenskap. 

Kritisk 2: Dekan Camilla Trud Nereid er imot Bovim innstilling og vil ha eget fakultet for utdanningsvitenskap. 

Ikke bundet: Instituttstyrer Magne Arve Flaten ved psykologi vil vurdere å endre fakultetstilknytning på tross av et vedtak i styret. 

Ikke bundet: Instituttstyrer Magne Arve Flaten ved psykologi vil vurdere å endre fakultetstilknytning på tross av et vedtak i styret. 

På forsiden nå