Snåsa og Halsa får asylmottak

Nå er det 22 permanente asylmottak i Midt-Norge, hvorav ni er etablert etter at asyltallene gikk i været i fjor.

Saken oppdateres.

I desember gikk anbudsfristen for nye, ordinære asylmottak i Midt-Norge ut. UDIs regionkontor har brukt lang tid på å komme frem til hvilke tilbydere som skal få kontrakt. I januar gikk de ut med informasjon om at ett nytt asylmottak er godkjent, nemlig Nustadbo i Meråker.

I tillegg ga UDI en rekke andre tilbydere frist til mandag i denne uken med å få på plass de nødvendige kommunale bruksendringene. Nå offentliggjør UDI at to av tilbyderne klarte å få dette på plass innen fristen:

* Snåsa, Nord-Norsk Mottakssenter, 140 eller 170 plasser pluss 30 opsjoner på Finsås Kurssenter.

* Halsa, Norsk Mottaksdrift, 120 plasser med 60 opsjoner i Valsøyfjordveien 1587.

Les også: Asyloperatør anklager ordfører for sjikane og maktmisbruk (krever innlogging)

- UDI må fokusere på pris

I Halsa har de allerede et mottak for enslige mindreårige, som startet opp nå i januar. Med det nye, ordinære mottaket får de over 200 asylsøkere i kommunen med under 1600 innbyggere:

- Vi går inn i dette offensivt, men det er et stort antall å håndtere for oss, og det har jeg gitt UDI klar beskjed om. Jeg får til svar at presset er stort, og det har jeg forståelse for, sier Halsa-ordfører Ola Rognskog (Sp).

Han sier det er positive ringvirkninger av asylmottak, men er samtidig kritisk:

- Statens regime på dette - det at UDI må fokusere så mye på pris - gjør at grisgrendte strøk med lave boligpriser blir mer belastet enn mer sentrale strøk, sier Sp-ordføreren.

For Snåsa sin del blir det nye mottaket på Finsås kurssenter deres aller første:

- Vi har gjort det vi kan for å forsøke å få det på plass, og nå er vi glade og fornøyde. Vi regner med at det blir en berikelse for oss, sier ordfører i Snåsa, Tone Våg (Ap).

Tre fikk ikke papirene i orden

Tre av de andre UDI-godkjente mottakene fikk derimot ikke sine kommunale bruksendringer på plass innen fristen gikk ut mandag. Det gjelder:

* Steinkjer, Lucasstiftelsen/Betania Sparbu, 100 plasser pluss 30 i Betania Sparbu.

* Meråker, Hero AS, 150 plasser pluss opsjon på 30 på Fonnfjell Hotell.

* Meråker Smelteverk Gjestegård AS, 70 plasser med opsjon på 30 plasser i Gjestegården, Kopperå.

- Vi har forståelse for at det tar den tiden det tar for kommunene å behandle disse bruksendringene. Det blir antakeligvis en ny anbudsrunde ganske snart, det er behov for flere ordinære mottak, sier UDIs Tove Cecilie Fasting.

Les også: Investor krevde at UDI skulle betale eventuelt hærverk ved asylmottak (krever innlogging)

Kritiske i Meråker

I Meråker har ordfører Kari Anita Furunes (Sp) vært svært kritisk til UDIs håndtering av denne saken. Ordføreren mener de kan ta imot 80 stykker i ett mottak, men sier tre asylmottak med tilsammen 490 plasser er for mye. To mulige mottak har altså fått avslag på bruksendring. Operatørene har klaget på dette, og klagene skal behandles i komitémøte 2. mars.

- Vi har gitt beskjed om at det må søkes i god tid, og vi kommer ikke til å hastebehandle disse sakene, sier Furunes.

Det betyr at i første omgang blir det bare ett nytt mottak på Nustadbo i Meråker.

Kan unnta visse kommuner

I flere kommuner, som Hitra, Meråker og Halsa, gir politikere signaler om at det begynner å bli vel mange asylsøkere i små kommuner.

- På helt generelt grunnlag kan jeg si at vi har anledning til å unnta visse kommuner fra anbudsrunder. Det kan bli aktuelt å gjøre dette, men det kan jeg ikke si noe om nå, sier UDIs Fasting.

Om misnøyen i Meråker sier hun følgende:

- Vi har ikke så mye frihet når det gjelder prosessen med anskaffelse av asylmottak. Vi skjønner at det kan være misnøye, men da må det tas opp med folkevalgte politikere. Vi er et forvaltningsorgan og vi kan ikke forandre prosessen, sier Fasting.

I mars er midtnorske kommuner invitert til møte hos UDI, i et forsøk på å rekruttere flere kommuner til selv å drive mottak.

Akuttmottak fases ut

Etter de høye asylankomstene i fjor ble det opprettet veldig mange midlertidige akuttmottak i Norge. Nå er det bare to akuttmottak igjen i drift i Midt-Norge, nemlig Vikhammar, som skal eksistere frem til 6. april, og Steinkjersannan, som utgår 15. mars.

De to stedene er det per i dag henholdsvis 67 og 66 beboere, men flytting til ordinære mottak pågår kontinuerlig, ifølge UDI Midt-Norge.

Les også: UDI har forhandlet ned prisen på alle akuttplasser i Midt-Norge (krever innlogging)

To nye mottak i Halsa: - Statens regime på dette - det at UDI må fokusere så mye på pris - gjør at grisgrendte strøk med lave boligpriser blir mer belastet enn mer sentrale strøk, sier Halsa-ordfører Ola Rognskog (Sp). 

To nye mottak i Halsa: - Statens regime på dette - det at UDI må fokusere så mye på pris - gjør at grisgrendte strøk med lave boligpriser blir mer belastet enn mer sentrale strøk, sier Halsa-ordfører Ola Rognskog (Sp). 

Glad ordfører:  - Vi har gjort det vi kan for å forsøke å få det på plass, og nå er vi glade og fornøyde. Vi regner med at det blir en berikelse for oss, sier ordfører i Snåsa, Tone Våg (Ap). 

Glad ordfører: - Vi har gjort det vi kan for å forsøke å få det på plass, og nå er vi glade og fornøyde. Vi regner med at det blir en berikelse for oss, sier ordfører i Snåsa, Tone Våg (Ap). 

Større behov: Det blir antakeligvis en ny anbudsrunde ganske snart, det er behov for flere ordinære mottak, sier UDIs Tove Cecilie Fasting. 

Større behov: Det blir antakeligvis en ny anbudsrunde ganske snart, det er behov for flere ordinære mottak, sier UDIs Tove Cecilie Fasting. 

På forsiden nå