Kyrksæterøra blir kommunesenter

Intensjonsavtale om sammenslåing av Hemne, Aure, Snillfjord og Halsa underskrevet.

Fornøyd: Hemne-ordfører Odd Jarle Svanem er fornøyd med intensjonsavtalen mellom Hemne, Snillfjord, Aure og Halsa om kommunesammenslåing fra 2020. 

Saken oppdateres.

Intensjonsavtalen legger føringer for hvordan de fire kommunene kan danne en ny og større kommune. En eventuell sammenslåing vil gjelde fra 1. januar 2020, og vil omfatte hele eller deler av disse kommunene, skriver Søvesten, lokalavis for Hemne og Aure.

- Det kjennes godt ut. Vi er enige om målsettingen, og det er å bli en distriktskommune som skal levere bedre tjenester enn hva vi greier hver for oss, og som blir drevet på en økonomisk god måte, sier hemneordfører Odd Jarle Svanem (Sp) til Søvesten.

Ifølge intensjonsavtalen er det enighet om at Kyrksæterøra blir kommunesenter etter en sammenslåing. Det vil si at ordfører, rådmann med stab og andre sentrale administrative funksjoner blir samlet i det som i dag er kommunesenter for Hemne.

Usikker fylkestilhørighet

Svanem presiserer at den nye kommunen skal bygge på sterke sider i dagens kommuner, og varsler blant annet videreføring av psykiatrisenteret på Halsa, Svanem AS på Kyrksæterøra og Aure rehabiliteringssenter.

Det er kommunestyrene i de fire kommunene som vedtar om de skal slå seg sammen eller ikke, og den nye storkommunen vil få rundt 10 000 innbyggere.

I dag er Hemne og Snillfjord en del av Sør-Trøndelag fylke, mens Halsa og Aure ligger under Møre og Romsdal. Det er foreløpig ikke bestemt hvilket navn eller hvilken fylkestilhørighet den nye kommunen vil få.

På forsiden nå